shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Zabytki Drukuj
09.11.2007.
Spis treści
Zabytki
Strona 2
Strona 3
 

Cmentarz
Kilakset metrów na wschód od kościoła, przy drodze do Sieprawia, znajduje się cmentarz założony i poświęcony w1886 roku. Wzmianki w kronice parafialnej wskazują jednak na to, że cmentarz istniał już wcześniej. W centralnej jego części rośnie kilka żywotników zachodnich, a między nimi znajduje się nagrobek dawnej właścicielki wsi, ufundowany w okresie międzywojennym przez wdzięcznych mieszkańców wsi z napisem:
Tu spoczywają zwłoki J.O.Księżnej Augusty de Montleart zmarłej w Krzyszkowicach dnia 30 marca 1885 r., dobroczynność zmarłej znana była w całej okolicy.

 

Krzyż na cmentarzu.

 

Figura postawiona na cześć i chwałę Bogu.

Na cmentarzu znajduje się również grób księdza profesora Władysława Wichra (rodem z Krzyszkowic), wybitnego profesora Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Jaggielońskim. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Wawelu, a następnie w kościele parafialnym w Krzyszkowicach, które prowadził ówczesny biskup Karol Wojtyła (później papież Jan Paweł II).

 

Krzyże i kapliczki przydrożne.

Na terenie Krzyszkowic znajduje się wiele zabytkowych Krzyży oraz kapliczek przydrożnych. Wśród kapliczek kamiennych na uwagę zasługuje kapliczka św. Floriana . Ustawiono ją na kamiennym postumencie. Ufundowali ją Andrzej i Katarzyna Salowie w 1883 roku.

 

Kapliczka św. Jana Nepomucena, wykonana z drzewa na murowanym postumencie. Kapliczka ta została ustawiona przy wejściu do parku. Niestey nie wiadomo kiedy została ufundowana, a także przez kogo.

 

Jedna z kapliczek stoi w zagajniku lasu od strony północnej. Poświęcona została Matce Najświętszej. Umieszczony na kapliczce zapis: "Matko nie opuszczaj nas" wskazuje na to, że jej fundatorzy Władysław i Anna Oskwarkowie pragnęli powierzyć się Matce Bożej w trudnych czasach drugiej wojny światowej, bowiem na postumencie widnieje data fundacji z 1941 roku.