shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R

Dziś

20 Lipca 2024
Sobota
Imieniny obchodzą:
Czesław, Czech,
Czechasz, Czechoń,
Eliasz, Heliasz,
Hieronim, Leon,
Małgorzata, Paweł,
Sewera
Do końca roku zostało 165 dni.
Odwiedza nas 4 gości

Gmina

Radny

Powiat

Radny

Koło Gospodyń Wiejskich

O Nas
Wydarzenia

Biblioteka

O Nas
Wydarzenia

Hejnał Krzyszkowice

Klub
Seniorzy
Juniorzy

Panel Użytkownika


Hasło?
Konto? Zarejestruj się!
 
   
Historia OSP Drukuj
09.11.2007.


Ku pamięci
"Na wieczną rzeczy pamiątkę,
Czyny i sprawy ludzkie,
Choćby najbardziej godne pamięci,
Łatwo zapominają się,
Jeżeli nie są przekazywane potomności." 


Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyszkowicach została założona w 1903 roku a założycielem jej byli:

  1. Dyduła Tomasz
  2. Kluska Franciszek
  3. Kruczek Wojciech
  4. Sala Stanisław
  5. Dyduła Józef

Dane te spisano od starszych mieszkańców wsi, którzy pamiętaj ten okres gdyż tutejsza OSP nie prowadziła kroniki, a najstarszy dokument na jakim się oparto pochodzi z dnia 28 listopada 19931 roku, kiedy to naczelnikiem straży był Gaździk Jan a prezesem Pitala Józef.

Podany wyżej Zarząd zaciągnął pożyczkę w banku na zakupy mundurów dla strażaków, które różniły się od noszonych dzisiaj - miały one kolor kremowy z czerwonymi wyłogami na kołnierzach.

Pierwszym komendantem był Kruczek Wojciech a następnie:
-
Kluska Franciszek
- Norek Jan
- Kasprzyk Paweł
- Gaździk Jan
- Pitala Władysław
- Sala Franciszek
- Sala Stefan
- Bętkowski Jan
- Pitala Edward

-
Paryła Krzysztof
- Solawa Ryszard

W tym miejscu należy również wymienić prezesów, którzy w okresie stuletniego istnienia OSP, angażowali się w jej działalność:
- Pitala Józef
- Kaim Jan
- Suder Józef
- Dyduła Bazyli
- Lichoń Stefan
- Cholewa Józef
- Chlebda Marian
- Zawiski Tomasz
- Chlebda Marian
- Sala Jerzy
- Grzybek Andrzej

Jeszcze za czasów austriackich jednostka otrzymała sikawkę strażacką - ręczną, która przechowywana byłą w szopie przy Kółku Rolniczym, gdyż nie miała swojego pomieszczenia. Kiedy komendantem OSP był Norek Jan poczyniono starania o budowę remizy i wybudowano budynek o jednej izbie na parceli otrzymanej od właściciela dworu Augustyny Montleart. Dalszą rozbudowę - dobudowanie dwóch izb prowadził komendant Gaździk Jan i Pitala Władysław. Po kilku latach odbudowano czynem społecznym pomieszczenia na sprzęt strażacki. W miejsce ręcznej sikawki strażackiej otrzymano z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Myślenicach motopompę, i z własnych środków zakupiono platformę, na której przewożono końmi cały sprzęt przeciwpożarowy.

W roku 1960 zakupiono z własnych funduszy samochód marki "Dodża", który po dłuższym czasie użytkowania został wycofany, a zastąpiono go samochodem marki star. Samochód ten, po okresie eksploatacji został przeznaczony do kasacji. W zamian jednostka otrzymała samochód marki star.

Ponieważ stary drewniany budynek remizy nie odpowiadał wymogom (był za ciasny), przystąpiono w roku 1970 do budowy nowego, obecnego budynku. Budowę rozpoczęto, kiedy Prezesem Straży był Suder Józef a kontynuował ją Dyduła Bazyli. W tym okresie funkcję komendanta pełnił Sala Stefan.

Prace budowlane przy remizie zakończono w roku 1978 i w tym też roku uroczyście budynek przekazano dla ludności Krzyszkowic w 75 rocznicę istnienia OSP. W latach 1998-2001 dzięki zaangażowaniu strażaków, wsparciu finansowym mieszkańców wsi oraz dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Myślenicach budynek remizy został gruntownie zmodernizowany, wzbogacony w nowe wyposażenie. W ramach prac remontowych: przebudowano dach, wymieniono okna, wykonano elewację, pomalowano pomieszczenia, wyremontowano łazienki. Służy mieszkańcom i jest ośrodkiem życia społecznego i kulturalnego wsi.

Od początku swojego istnienia straż dawała przykład jak należy nieść skuteczną pomoc tym, których dotknęły klęski żywiołowe. Rok 1992 był rokiem, który obfitował w pożary lasów z uwagi na panującą w okresie letnim suszę. W okresie tego lata Ochotnicza Straż Pożarna częściej niż zazwyczaj, włączała się w akcje ratownicze. Trzeba jednak zaznaczyć, że strażacy dysponujący samochodem "Żuk" szybko likwidowali każdy pożar, nie dopuszczając do powstania większych strat. W tym okresie Zarząd OSP skoncentrował się na działalności zapobiegania pożarom. W wyniku częstych akcji zaistniała obawa, że samochód "Żuk" może nie być wystarczający do likwidowania klęsk żywiołowych. Podjęto decyzję o zakupie samochodu "Gaz", który druhowie naszej OSP zobowiązali się własnymi siłami zaadoptować na strażacki wóz bojowy. W maju 1994 roku samochód przekazano społeczeństwu do niesienia pomocy.

Przedsięwzięcie to udało się wykonać między innymi dzięki pomocy finansowej mieszkańców wsi i dotacji Urzędu Miasta I gminy Myślenice. Obecnie jednostka posiada dwa samochody bojowe.

Oprócz działalności statutowej nasza jednostka bierze udział również aktywny udział w zawodach sportowo - pożarniczych organizowanych na terenie gminy i powiatu, uczestniczy w szkoleniach, uroczystościach parafialnych.

W roku 2002 jednostka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Stowarzyszenie, a w roku bieżącym dzięki staraniom Zarządu OSP Krzyszkowice uzyskano akt własności budynku oraz działki.

Obecnie organizacja zrzesza ogółem 57 członków: 26 czynnych, 7 honorowych, 13 wspierających oraz 11 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

W czasie stu letniej działalności Ochotniczej Straży Pożarniczej, wiele wydarzyło się życiu naszej jednostki. W całym tym okresie strażacy odnosili sukcesy, ale też i porażki. Zmieniali się ludzie, starsi ustępowali miejsca młodszym. Jak przed laty, tak obecnie wszystkich tych, którzy ubierali mundur strażacki łączy pasja wspólnego działania i szczytna idea przychodzenia z pomocą w nieszczęściu bliźnim.Za ich bezinteresowną pomoc, tym, którzy odeszli, i tym, którzy są dzisiaj strażakami, należą się słowa podzięki i uznania.

(źródło: Kronika OSP)

 
następny artykuł »