shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
OSP Krzyszkowice - ważne!!! Drukuj
13.11.2014.
SEZON GRZEWCZY
 
Z myślą o Waszym bezpieczeństwie przedstawiamy kilka ważnych zagadnień związanych z rozpoczętym sezonem grzewczym.
Zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla – czadem


1. Opis zagrożenia Tlenek węgla (CO, nazwa zwyczajowa: czad) powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Tlenek węgla może być również produktem spalania gazu ziemnego. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:
-jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
-blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

2. Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależne są od stężenia CO we wdychanym powietrzu oraz od stężenia karboksy hemoglobiny we krwi. Do najważniejszych objawów, które mogą mieć różne natężenie, należą:
ból głowy, zaburzenia koncentracji, zawroty głowy, osłabienie, wymioty, konwulsje, drgawki, utrata przytomności, śpiączka, zaburzenia tętna, zwolniony oddech.

3. Okres występowania zagrożenia Zagrożenie, związane z zatruciami tlenkiem węgla nasila się w okresie jesienno-zimowym, gdy następuje sezon ogrzewania mieszkań i innych pomieszczeń.

Przyczyną zatrucia czadem w większości przypadków są:
- wadliwe lub niesprawne urządzenia grzewcze;
- niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych;
- niesprawne przewody kominowe w budynków;
- niedrożna wentylacja pomieszczeń; pożary.

4. Jak uniknąć zagrożenia
- przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza;
- użytkować sprawne technicznie urządzenia (piecyki, kuchenki, termy gazowe), zgodnie z instrukcją producenta;
- nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych; w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania systemów wentylacji pomieszczeń, ponieważ okna wykonane w nowych technologiach zapewniają dużą szczelność;
- systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej;
jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki;
- często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien;
- zainstalować czujniki alarmowe wykrywające tlenek węgla w wymienionych pomieszczeniach, w których odbywa się proces spalania;
- w wypadku zauważenia objawów takich jak duszności, ból i zawroty głowy, nudności, które mogą być wynikiem zatrucia czadem natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i zasięgnąć porady lekarskiej.

Szczegółowe informacje na temat zagrożeń związanych z tlenkiem węgla i tego jak im zapobiec na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
 
5. Instytucje monitorujące zagrożenie: Państwowa Straż Pożarna i Nadzór Budowlany.

PAMIĘTAJ !!!
1.Używaj w domu sprawdzonych, przystosowanych do użytku na naszym rynku urządzeń i systemów grzewczych,
2.Nie przechowuj materiałów palnych (opału, makulatury, śmieci, szmat) obok pieca lub innych urządzeń grzewczych,
3.Nie umieszczaj materiałów palnych oraz nie stosuj wykonanych z materiałów palnych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C.
4.Nie używaj gazowych i elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym.
5.Nie używaj uszkodzonych urządzeń grzewczych lub w sposób niezgodny z ich instrukcją obsługi.
6.Nie pozostawiaj urządzeń grzewczych bez nadzoru osoby dorosłej, jeżeli urządzenie nie jest przewidziane do samodzielnej pracy,
7.Nie rozpalaj piecyków i kominków używając materiałów niebezpiecznych pożarowo lub cieczy łatwopalnych.
8.Stosuj do urządzenia grzewczego paliwo przewidziane dla niego w instrukcji, posiadające odpowiednią wartość opałową i konsystencję. Stosowanie niewłaściwego paliwa może uszkodzić piec, doprowadzić do rozszczelnienia przewodów spalinowych, może je zatkać a w konsekwencji doprowadzić nawet do pożaru, wybuchu czy zaczadzenia,
9.Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne należy poddawać kontroli, przynajmniej raz w roku.Powinien je przeprowadzać kominiarz posiadający odpowiednie uprawnienia do tego typu prac.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »