shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R

Dziś

22 Czerwca 2024
Sobota
Imieniny obchodzą:
Achacjusz, Achacy,
Agenor, Alban,
Broniwoj, Flawiusz,
Innocenty,
Innocenta, Kirył,
Paulina
Do końca roku zostało 193 dni.

Gmina

Radny

Powiat

Radny

Koło Gospodyń Wiejskich

O Nas
Wydarzenia

Biblioteka

O Nas
Wydarzenia

Hejnał Krzyszkowice

Klub
Seniorzy
Juniorzy

Panel Użytkownika


Hasło?
Konto? Zarejestruj się!
 
   
Gimnazjum Drukuj
11.12.2007.
Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Krzyszkowicach. Gimnazjum w Krzyszkowicach zostało powołane do życia w 1999 r. - Uchwałą Nr 51/VI/99 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 09 marca 1999 r. Mieści się ono w starej części budynku szkoły podstawowej, posiadając 10 sal lekcyjnych, świetlicę oraz pracownię informatyczną ze stałym dostępem do Internetu. Do gimnazjum uczęszcza w roku szkolnym 2004/2005 281 uczniów. W gimnazjum oprócz dyrektora pracuje 32 nauczycieli oraz 6 pracowników administracyjno - obsługowych. W 2004 roku zapadła decyzja tutejszej społeczności, aby patronem szkoły została św. Jadwiga Królowa. 29 Kwietnia 2004 r. Rada Miejska w Myślenicach Uchwałą Nr 151/XXVI/2004 wydała Akt nadania Gimnazjum w Krzyszkowicach imienia św. Jadwigi Królowej. 8 Czerwca 2004 r. odbyły się uroczystości z tym związane.


Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie zakwalifikowało do udziału w projekcie "SUPER SZKOŁA" Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Krzyszkowicach. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Nauczyciele Gimnazjum w Krzyszkowicach wraz z panią dyrektor Reną Rospond stworzyli program rozwojowy, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich. Zakres programu rozwojowego odnosi się do następujących projektów:

I. Wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszanie dysproporcji między wsią a miastem.
II. Umożliwienie uczniom zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej.
III. Współpraca szkoły ze społecznością lokalną, samorządami i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej. W ramach tego rozwoju dla uczniów naszego gimnazjum zaplanowano następujące działania i zajęcia poza lekcyjne:
- koła zainteresowań: matematyczne, informatyczne, teatralno - filmowe, j. angielski, j. niemiecki, turystyczno - fotograficzne, muzyczne, obywatelskie, sportowe, basen;
- program wychowawczy " Razem śladami sławnych Polaków", poprzez który uczniowie rozwiną umiejętności stosowania różnych technik informacyjno - komunikacyjnych, a także odbędą wycieczki do miejsc związanych ze znanymi Polakami;
- zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, wyjazdy do szkół ponadgimnazjalnych, spotkania z przedstawicielami PUP;
- wycieczki edukacyjne, wyjazdy do kina, teatru, instytucji samorządowych, wyjazdy i turnieje sportowe, wycieczki mające na celu rozwijanie zainteresowań;
- warsztaty motywacyjne prowadzone przez psychologa;
- zajęcia artystyczno - terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych i uzdolnionych plastycznie;
- zacieśnienie współpracy ze społecznością lokalną poprzez organizację pikniku rodzinnego;
- organizacja imprez kulturalnych dla klas integracyjnych;
- cykl spotkań okolicznościowych z wychowankami Domu Dziecka;
- dostosowanie zasobów szkolnych do potrzeb uczniów a szczególnie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych.

Udział we wszystkich działaniach w ramach projektu (również w wycieczkach, wyjazdach do teatru, kina itp.) jest bezpłatny. Projekt realizowany jest od kwietnia 2007 do marca 2008 roku. Uczniowie Gimnazjum w Krzyszkowicach poprzez projekt mają szansę podnoszenia wiedzy i rozwijania umiejętności kluczowych oraz rozbudzenia aspiracji twórczych i poznawczych. Uczestnictwo w programie rozwojowym wdraża do samodzielności, pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszej edukacji i przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW GIMAZJUM W KRZYSZKOWICACH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "SUPER SZKOŁA"
Drektor Gimnazjum mgr Rena Rospond
A.Górecka, J.Kraus
 
« poprzedni artykuł