shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Parafia Drukuj
Rzymskokatolicka
Parafia św. Anny

Krzyszkowice 14
32-445 KRZYSZKOWICE
 
 
 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

14 – 21.01.2017

 

 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej-jest jedyną w swoim rodzaju. To ziemia umiłowana i wybrana przez Boga. Ziemia, gdzie zrodziła się Ewangelia, w której tkwią korzenie naszej wiary. Nawiedzenie sanktuariów związanych z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów, to powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła. To mozaika ludzi wyznających religię mojżeszową, muzułmańską i chrześcijańską.

 

PROGRAM PIELGRZYMKI:

 

Dzień 1. PL– TEL AWIW – TYBERIADA

Zbiorka na lotnisku. Odprawa biletowo – paszportowa i przelot do Tel Avivu.

Przylot do Tel Avivu. Przejazd do Nazaretu (lub Tyberiada). Zakwaterowanie w hotelu w Nazarecie (Tyberiadzie),(K i N).

 

Dzień 2. TABGHA – KAFARNAUM – YARDENIT – GÓRA TABOR

Śniadanie (S) w hotelu. Rozpoczęcie dnia wizytą w kościołach w okolicy Jeziora Galilejskiego.

Przejazd do Tabghi-miejsca cudownego rozmnożenia pięciu bochenków chleba i dwóch ryb, by nakarmić 5000 ludzi.Nieopodal, gdzie zmartwychwstały Jezus miał się ukazać po raz trzeci apostołom znajduje się Kościół Prymatu św. Piotra.

Przejazd do Kafarnaum-miasta Jezusa, gdzie według Ewangelii wygłosił On więcej kazań i uczynił więcej cudów, niż gdziekolwiek indziej. Tutaj znajdują się pozostałości po synagodze z II w. n.e. prawdopodobnie zbudowanej na ruinach tej, w której nauczał Jezus. W Kafarnaum mieszkał także apostoł Piotr.

Przejazd na Górę Błogosławieństw, miejsca gdzie Jezus wygłosił najsłynniejsze ze swoich kazań zawierające osiem błogosławieństw. Na zboczu wzgórza wznosi się ośmioboczne sanktuarium.

Rejs drewnianą łodzią po Jeziorze Galilejskim. Lśniące szmaragdowo jezioro jest jednym z najbardziej malowniczych w Izraelu. Lustro wody znajduje się 210 m poniżej poziomu morza.

Przejazd do Yardenitu – symbolicznego miejsca chrztu Jezusa. Odnowienie chrztu przez zanurzenie w wodach Jordanu ma przypominać ten, którego Jan Chrzciciel udzielił samemu Jezusowi.

Góra Tabor- wjazd taksówkami na miejsca Przemienienia. Wydarzenie to upamiętnia piękna franciszkańska Bazylika Przemienienia Pańskiego z kaplicami poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi. Tuż obok stoi grecka cerkiew św. Eliasza. Powrót do hotelu w Tyberiadzie, (K i N).

 

Dzień 3. KANA GALILEJSKA – NAZARET

Śniadanie(S) w hotelu. Przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu na weselu, zamieniając wodę w wino. Przejazd do Nazaretu-Bazyliki Zwiastowania, największej chrześcijańskiej świątyni na Bliskim Wschodzie. W tym miejscu Archanioł Gabriel miał oznajmić Marii radosną wieść, że została wybrana przez Boga na matkę Jego syna. Przejście do Kościoła św. Józefa, który został wzniesiony w miejscu dawnego domu cieśli Józefa, męża Marii. Powrót do hotelu; (K i N)

 

Dzień 4. HAJFA – CEZAREA – BETLEJEM

Śniadanie(S) w hotelu. Wykwaterowanie. Wyjazd z Tyberiady.

Przejazd do Hajfy, trzeciego co do wielkości miasta Izraela, malowniczo położonego nad Morzem Śródziemnym, na stokach Góry Karmel. Zobaczymy m.in. Ogrody Bahaitów, a także Kościół Stella Maris, zbudowany nad grotą wiązaną w żydowskiej i chrześcijańskiej tradycji z prorokiem Eliaszem i jego uczniem. W kopule przedstawiono wydarzenia z ich życia, a w niewielkim muzeum zebrano lokalne znaleziska archeologiczne. Sprzed kościoła rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków na wybrzeże. Przejazd do Cezarei- starożytny akwedukt- w miarę możliwość kąpieli w morzu.

Przejazd do Betlehem. Zakwaterowanie w hotelu w Betlehem, (K i N).

 

Dzień 5. BETLEJEM – EIN KAREM

Śniadanie(S) w hotelu. Zwiedzanie Betlehem- Bazylika Narodzenia Pańskiego wybudowana ponad Grotą Narodzenia. Srebrną gwiazdą oznaczono miejsce przyjścia na świat Jezusa. Do Groty Narodzenia przylega Grota Żłóbka gdzie pasterze

oddali hołd małemu Jezusowi. Bazylika Narodzenia Pańskiego jest jedną z najstarszych świątyń chrześcijańskich, w której odprawiane są nabożeństwa.

W odległości 300 m od bazyliki znajduje się Grota Mleczna. Tradycja mówi, że Maria podczas ucieczki do Egiptu w tym 2 miejscu karmiła Jezusa. W trakcie karmienia krople mleka upadły na skałę zmieniając na mlecznobiały kolor.

Przejazd na Pole Pasterzy-Kościół z figurą anioła ma kształt namiotu, jego kopuła widziana od wewnątrz przypomina palmę, a wspaniałe freski ilustrują dzieje Świętej Rodziny. Obok kościoła zobaczyć można groty, w których według tradycji mieszkali

pasterze ze swoimi stadami.

Wizyta w Ein Karem, niewielkiej biblijnej miejscowości na zachód od Jerozolimy. Zobaczymy franciszkański Kościół Nawiedzenia, zbudowany w miejscu gdzie wedle tradycji Maria odwiedziła Św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela. Nad grotą, tradycyjnie uważaną za miejsce w którym urodził się Jan Chrzciciel, wznosi się dziś Kościół Św. Jana, (K i N).

 

Dzień 6. GÓRA OLIWNA – GÓRA SYJON – JEROZOLIMA

Śniadanie(S) w hotelu. Wizyta na Górze Oliwnej, skąd roztacza się niesamowita panorama Starego Miasta. Kościół Pater Noster, gdzie Jezus nauczał modlitwy Ojcze Nasz, której tekst w prawie 60 językach umieszczono na ścianach. Polska jest jedynym krajem, który posiada dwie tablice, tj. po polsku i po kaszubsku.

Przejście do kościoła Dominus Flevit, w tym miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy.

Zobaczymy także Cmentarz Żydowski na zachodnim zboczu Góry Oliwnej. Tradycja żydowska mówi, że właśnie tutaj rozpocznie się zmartwychwstanie ludzi w dniu Sądu Ostatecznego, a Mesjasz wprowadzi zmartwychwstałych prze pobliską Złotą Bramę na Wzgórze Świątynne.

U stóp Góry Oliwnej; Bazylika Agonii (zwana także Kościołem Wszystkich Narodów). Na fasadzie świątyni lśni złota mozaika przedstawiająca Jezusa cierpiącego za grzechy świata. Dwanaście kopuł tego zbudowanego w stylu bizantyjskim kościoła symbolizuje 12 narodów, które sfinansowały jego budowę. Tuż obok świątyni rozciąga się Ogród Oliwny – Getsemani, w którym Jezus został zdradzony. Rosnące tu drzewa oliwne mają ok. 2000 lat. Według legendy wyrosną

ponownie w dniu Sądu Ostatecznego. Msza Św.

Przejazd na Górę Syjon. Zobaczymy Kościół Zaśnięcia NMP, okazałą benedyktyńską budowlę wzniesioną w miejscu, gdzie wedle tradycji Maria zapadła w wieczny sen. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na mozaiki podłogowe oraz kryptę.

Następnie udamy się do Wieczernika, miejsca ostatniej wieczerzy. Oryginalna budowla nie przetrwała do czasów współczesnych. Ta, którą oglądamy, została wybudowana w XIV w. na zlecenie franciszkanów. To tutaj miały miejsce najbardziej doniosłe wydarzenia: ustanowienie Eucharystii, pojawienie się zmartwychwstałego Jezusa, zesłanie Ducha Świętego. Przejście pod Ścianę Płaczu, zwaną także Murem Zachodnim, najważniejszego miejsca dla wszystkich Żydów. Są to pozostałości drugiej świątyni wybudowanej przez Heroda Wielkiego. Obszar pod Ścianą służy jako olbrzymia synagoga pod gołym niebem. Jest on podzielony na dwie części: dla mężczyzn po lewo, dla kobiet po prawo. Powrót do hotelu, (K i N).

 

Dzień 7. JEROZOLIMA – JERYCHO – MORZE MARTWE

Śniadanie(S) w hotelu. Zwiedzanie Jerozolimy, miasta trzech największych monoteistycznych religii świata.

„Via Dolorosa” to ciąg wąskich uliczek i umieszczonych przy nich XIV stacji Męki Pańskiej. Zaczyna się ona przy Bramie św. Szczepana (Bramie Lwów). Stacje od I do IX usytuowane są w budynkach przylegających do ulic, a od X do XIV w Bazylice

Grobu Pańskiego. Od Twierdzy Antonia (tu Jezus usłyszał wyrok) do Grobu Pańskiego prowadzi ok. 1450 kroków (ok. 1200 m.).

Bazylika Grobu Pańskiego jest jedną z najbardziej niezwykłych świątyń na świecie. Jest wspólną własnością kilku wyznań chrześcijańskich, z których każda ma własne kaplice i ołtarze, i odprawia nabożeństwa w swoim obrządku. Najważniejsze miejsca w niej to zabudowany pagórek, na którym wedle tradycji ukrzyżowano Jezusa (po hebrajsku zwany Golgota, po łacinie Kalwaria) oraz Jego grobowiec.

Przejazd do Jerycho-uchodzącego za najstarsze miasto na świecie. Wznosi się tu Góra Kuszenia, na której według Biblii, Jezus był kuszony przez szatana.

Przejazd nad Morze Martwe, najniżej położonego miejsca na świecie. Czas wolny na kąpiele błotne. Powrót do hotelu w Betlejem, (K i N).

 

Dzień 8. TEL AVIV – PL

Wczesne śniadanie(S) w hotelu. Transfer na lotnisko Ben Gubiona (TLV).

Odprawa biletowo –paszportowa. Przelot powrotny. Zakończenie Pielgrzymki.

TERMIN: 14 – 21.01. 2017 CENA: 940 $ + 595 Pln

(plus-minus 4 dni-zależne od wylotów samolotu)

Cena pielgrzymki zawiera:

-Bilet lotniczy,

-Transfery klimatyzowanym autokarem po Ziemi Świętej,

-zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyosobowych, w hotelach ~ 3 *

-wyżywienie; 7 Śniadań i 7 obiadokolacji,

-opieka pilota,

-opiekę duchową Księdza

-ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) do kwoty 15 000,- € /nie dotyczy chorób przewlekłych*/+ NW

*Osoby przewlekle chore, oraz osoby powyżej 65 lat podlegają obowiązkowemu doubezpieczeniu- ok. 175 zl/osob.

Cena Pielgrzymki nie obejmuje:

-wydatków własnych, napojów do kolacji

-biletów wstępów, zwyczajowych napiwków-95$ /płatne w Izraelu u pilota grupy/.

Uwagi:

-Przy zapisie wpłacamy zadatek 200 $, jest restrykcją linii lotniczych za rezerwację miejsca w samolocie (jest bezzwrotny)

-w cenę nie są wliczone transfery na i z lotniska w PL (spotkanie na wskazanym lotnisku)

-limit bagażu w/g restrykcji linii lotniczych, z reguły; 1 podręczny 6 kg+22,5 kg/osób

- Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od miejscowych uwarunkowań ( np. święta żydowskie itp.), lub godzin przylotu samolotu, odprawy, innych okoliczności, itp.

- PASZPORT- ważny min. 6 miesięcy, nie może zawierać pieczątek libańskich, libijskich i syryjskich

- do pokoju 1 osobowego dopłata – 175 USD

- (S, K i N)-śniadanie, kolacja i nocleg

* * * www.PielgrzymkiDoMiejscSwietych.com * * *

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »