shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Małżeństwo Drukuj
18.12.2007.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

[...więcej informacji...]

"...ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej, i wszyscy Święci."

Katechizm Kościoła Katolickiego w §1601 przypomina: "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"
Przygotowanie do tego sakramentu obejmuje:
• Zaręczyny - pół roku przed ślubem
• Katechezy przedślubne po zaręczynach
• Pełne 3 miesiące przed ślubem spotkanie z kapłanem w celu uzgodnienia terminu spisania protokołu przedślubnego i uzyskania informacji o dokumentach, które trzeba na to spotkanie przygotować.
• Spisanie protokołu przedślubnego
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »