shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
GDDKiA OGŁOSIŁA PRZETARG NA PROJEKT TUNELU W KRZYSZKOWICACH Drukuj
29.03.2020.
25 marca 2020 r. GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej tunelu w Krzyszkowicach. Jestem ogromnie szczęśliwy bo czekaliśmy w Krzyszkowicach na tą wiadomość od kilkunastu lat. Sprawa bezpiecznego skrzyżowania na zakopiance wreszcie została definitywnie rozstrzygnięta. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, że przetarg został ogłoszony pomimo braku podpisanego Porozumienia do którego swoje kolejne uwagi jeszcze 9 marca zgłaszał starosta Tomal. Natomiast Gmina zaakceptowała bez uwag treść przesłanego przez GDDKiA Porozumienia kilka tygodni temu. Chciałbym także zwrócić uwagę, że przetarg dotyczy nie tylko wykonania samego projektu ale także uzyskania wszelkich opinii i decyzji w tym tej najważniejszej na realizacje inwestycji (ZRID). Na opracowanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń wykonawca ma 22 miesiące, kolejne 10 na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na budowę tunelu a następnie 19 miesięcy nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. Całość ma się zakończyć w ciągu 51 miesięcy. Oznacza to że jeśli nie będzie większych problemów to w drugiej połowie 2024 roku powinniśmy się cieszyć z bezpiecznego skrzyżowania w Krzyszkowicach! Jak widać minister Adamczyk dotrzymał słowa, a burmistrz Szlachetka nie kłamał mówiąc, że jest zgoda na realizację tego zadania.
Poniżej prezentuje cały komunikat prasowy GDDKiA w tej sprawie:
Ogłoszono przetarg na przebudowę skrzyżowania Zakopianki z drogą powiatową w Krzyszkowicach.
Nowy układ drogowy zamiast istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 7 popularnie nazywanej Zakopianką, z drogą powiatową w Krzyszkowicach poprawi bezpieczeństwo ruchu. By jednak mógł powstać w pierwszej kolejności trzeba przygotować dokumentację. 25 marca 2020 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski nad tą inwestycją. Oferty można składać do 4 maja 2020.
Zakres zadań do wykonania
Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie musiał przygotować: kompleksową dokumentację projektową, uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne włącznie ze zgodą na realizację (ZRID). Jego zadaniem będzie także przygotowanie dokumentacji przetargowej i udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia w czasie prowadzenia robót budowlanych. Okres dokumentacyjny wraz z uzyskaniem decyzji ZRID może trwać 22 miesiące.
Inwestycja zgodnie z zapowiedziami
Przypominamy, że 16 stycznia 2020 r., w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami mieszkańców Krzyszkowic, władz gminy i powiatu dotyczące przebudowy skrzyżowania na DK7 w tej miejscowości na bezkolizyjny węzeł. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o tym, jakie działania już zostały pojęte ze strony GDDKiA w sprawie budowy bezkolizyjnego węzła i o tym, że zgodnie ze wstępną koncepcją po przebudowie skrzyżowania przejazd drogą powiatową odbywał się będzie pod jezdnią drogi krajowej DK7. Poinformowano również, że przygotowano program inwestycyjny i po podpisaniu przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka zostanie ogłoszony przetarg. Przedstawiciel samorządu powiatowego poinformował także zebranych na spotkaniu, że 16 stycznia 2020 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę o przeznaczeniu 2 mln zł na budowę węzła w Krzyszkowicach. Zapewnił także, że służby powiatu działać będą bez zwłoki przy wydawaniu niezbędnych uzgodnień. Burmistrz Myślenic zapewnił o przeznaczeniu 0,5 mln zł na tą inwestycję ze strony gminy. Te wszystkie informacje nie przekonały części mieszkańców i blokowali DK7 (Zakopiankę) w sobotę 25 stycznia 2020 r, pomiędzy godz. 8.00 i 11.00. utrudniając przejazd. Tymczasem zgodnie z zapowiedziami minister podpisał program inwestycyjny, przygotowano i ogłoszono przetarg.
Skrzyżowanie w Krzyszkowicach w aktualnej formie
Obecnie jest to skrzyżowania DK7 z drogą powiatową oraz drogą gminną zlokalizowane na jednym poziomie. W jego obrębie znajdują się drogi zbiorczo-rozprowadzające oraz przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, które przy obecnym poziomie natężenia ruchu nie gwarantuje bezpieczeństwa pieszym. Wg GPR 2015 natężenie ruchu na tym odcinku wynosiło 30 397 poj./dobę i miało tendencję wzrostową.
Skrzyżowanie po przebudowie
Bazując na opracowanej już przez biuro projektowe wstępnej koncepcji korekty istniejącego skrzyżowania w Krzyszkowicach przewiduje się rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego poprzez m.in. budowę odcinków dróg samorządowych w nowym śladzie, likwidację pasa do skrętu w lewo z drogi krajowej na drogę powiatową, zamknięcie pasa środkowego rozdzielającego dwie jezdnie DK7 oraz likwidację przejścia dla pieszych przez DK7. W koncepcji zaprojektowano nowe połączenie drogi powiatowej i drogi gminnej z Zakopianką, obsługujące tylko relacje skrętu w prawo, dodatkowo wyposażone w pasy wyłączania i włączania do DK7. Drogę powiatową w skorygowanym przebiegu planuje się prowadzić w murach oporowych zmiennej wysokości, a na odcinku pod DK7 w tunelu, w którym powstanie także w chodnik dla pieszych.
Poprawi się bezpieczeństwo
Wybudowanie układu drogowego dwupoziomowego w miejsce jednopoziomowego w Krzyszkowicach, z równoczesną likwidacją lewoskrętów na skrzyżowaniu i pozostawieniem jedynie wlotów ze skrętami w prawo, a także budowa pasów włączenia, wyłączenia i tunelu pod DK7 przyczynią się do poprawy:
· bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zarówno kierowców jak i pieszych poprzez minimalizacje punktów kolizji,
· płynności ruchu i skrócenia czasu przejazdu użytkowników dróg wchodzących w zakres inwestycji,
· jakości powietrza przez zmniejszenie emisji spalin po upłynnieniu ruchu.
Kalendarium
Przygotowanie wstępnej koncepcji - 2018
Lata prac przygotowawczych: 2020 – 2023
Lata realizacji robót: 2023 – 2024
System realizacji zadania: tradycyjny

Robert Marek Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »