shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Ogłoszenia Parafialne 2.04.2017 Drukuj
01.04.2017.

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

2 kwietnia 2017

 

1. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych pasyjnych nabożeństwach.

 

2. Zachęcam, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej. Dopiero serce pojednane z Panem Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym.

Nabożeństwa tego okresu także pomagają nam w procesie nawrócenia i przemiany życia. Zapraszamy zatem dziś o godz. 15.00 na gorzkie żale z nauką pasyjną, w piątek zaś na drogę krzyżową:

·         dzieci na godz. 15.00

·         młodzież na godz. 20.00

·         dorosłych po Mszy świętej o godz. 18.00

Za udział w rekolekcyjnych ćwiczeniach, za udział w nabożeństwach drogi krzyżowej, gorzkich żali, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

 

3. Witamy w naszej Wspólnocie Parafialnej, Rekolekcjonistę Ks. Damiana Kempe, który swoimi naukami i modlitwą poprowadzi nas w czasie tych dni.

Msze święte z naukami dla dorosłych o godzinie 8.00 i 18.00.

Dla dzieci Szkoły Podstawowej nauki rekolekcyjne poniedziałek o godz.14.00. wtorek o 11.00 środa o godz.12.00.

Dla młodzieży Gimnazjum poniedziałek, wtorek, środa o godz.16.00.

Stanowa nauka dla dorosłej młodzieży we wtorek o godzinie 19.30.

Poniedziałek 3 kwietnia będzie dniem spowiedzi świętej.

Spowiedź dla dorosłych oraz młodzieży będzie od godz.8.00 – 11.00 z przerwą półgodzinną o godz.9.30, oraz  od godz.15.00 – 18.00 z przerwa półgodzinną o godz.16.00.

Dzieci szkolne będą miały spowiedź po nauce o godz. 14.00. Natomiast Gimnazjum po nauce o godz. 16.00.

W środę zakończenie rekolekcji. Msze święte z nauka na zakończenie rekolekcji i błogosławieństwem o godz. 8.00 i 18.00 dla dorosłych, a dla Szkoły Podstawowej o godz.12.00,  Gimnazjum o godz.16.00. Szczegółowy plan całych rekolekcji jest wywieszony w gablocie, jak również jest zamieszczony na stronie internetowej parafii. Zgodnie z tradycją składka na mszach świętych w czasie rekolekcji będzie zbierana na potrzeby związane z rekolekcjami.

 

4. W środę na Mszę świętą o godzinie 8.00 zapraszamy wszystkich chorych, którzy mogą przyjść do świątyni. Natomiast od godziny 9.00 z posługa sakramentalną udamy się do obłożnie chorych parafian. Bardzo proszę o zgłoszenie ich w zakrystii do wtorku.

 

5. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

·         W czwartek zapraszamy na wieczorne nabożeństwo w intencji powołanych do służby Bożej oraz o nowe i święte powołania. W ramach przygotowania do sakramentu Bierzmowania we czwartek  obowiązkowo we Mszy świętej wieczornej uczestniczą klasy Gimnazjalne. Po nabożeństwie spotkanie w salce.

·         W piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa połączone z drogą krzyżową po wieczornej Mszy świętej. Będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą.   

·         W sobotę Ministrantów i lektorów zapraszamy na Msze święta o godzinie 7.00, po mszy spotkanie w salce na plebanii.

 

6. W przyszłą niedzielę Różaniec Święty o godzinie 9.00. Bardzo prosimy aby Róża świętego Franciszka z Asyżu poprowadziła rozważanie tajemnic.

 

7. W przyszłą niedzielę, noszącą nazwę Niedzieli Palmowej czyli Męki Pańskiej. Poświęcenie palm na każdej Mszy świętej, uroczyste  poświęcenie palm i procesja z palmami – o godz. 9.30 , przy krzyżu misyjnym na placu kościelnym i stamtąd wyruszymy w procesji do kościoła. Na tę Msze świętą szczególnie zapraszam dzieci. Przygotujmy zatem palmy mówiące o naszej wierze i przynależności do Chrystusa.

 

8. Serdeczne podziękowanie składam rodzinom które sprzątały Kościół w minionym tygodniu. Bóg zapłać ofiarę.  W tym tygodniu prosimy o przygotowanie  Kościoła do  przyszłej niedzieli rodziny: Grabowski 431; Sala 301; Iskra 305; Pitala – Nowak 249; Pitala – Janowiec 553; Muniak 399; Sala 53; Niedzwiedź 373.

 

9. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywną Kościoła. Składając ofiary do wyznaczonej puszki Jałmużna Postna.

 

10. Otaczamy solenizantów i jubilatów modlitwą, przekazując im najserdeczniejsze życzenia polecając ich Bożej Opatrzności Chwała Ojcu…..

 

11.Organizowana jest pielgrzymka do Częstochowy z okazji 300-setnej rocznicy Koronacji obrazu MB. Program wywieszony jest w gablocie.

 

12. Zarząd OSP Krzyszkowice za tydzień w Niedziele Palmową serdecznie zaprasza druhny i druhów do  budynku Remizy. Spotkanie o godzinie 17.00.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »