shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R

Dziś

20 Lipca 2024
Sobota
Imieniny obchodzą:
Czesław, Czech,
Czechasz, Czechoń,
Eliasz, Heliasz,
Hieronim, Leon,
Małgorzata, Paweł,
Sewera
Do końca roku zostało 165 dni.
Odwiedza nas 5 gości

Gmina

Radny

Powiat

Radny

Koło Gospodyń Wiejskich

O Nas
Wydarzenia

Biblioteka

O Nas
Wydarzenia

Hejnał Krzyszkowice

Klub
Seniorzy
Juniorzy

Panel Użytkownika


Hasło?
Konto? Zarejestruj się!
 
   
Informacja PINB w sprawie podjętej rozbiórki starej szkoły w Krzyszkowicach Drukuj
14.05.2016.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) w odpowiedzi na pismo Pana Jarosława Szlachetki posła na Sejm Rzeczpospolitej Polski w sprawie podjętej przez Burmistrza MiG Myślenice rozbiórki budynku starej szkoły objętej ochroną konserwatorską informuje, iż nie wydawał UMiG Myślenice zgody na przystąpienie do prac wyburzeniowych. Jednocześnie wyjaśnia, iż z wiedzy posiadanej przez PINB wynika że prace wyburzeniowe zostały rozpoczęte i prowadzone w oparciu o zgłoszenie zamiaru rozbiórki z 23 września 2015r. Odnosząc się do zaistniałej sytuacji PINB informuje, iż 19 kwietnia 2016r. otrzymał kopię decyzji od Konserwatora Zabytków w sprawie wstrzymania rozbiórki budynku. Tego samego dnia PINB przeprowadził kontrolę na miejscu w toku, której stwierdzono prowadzenie robót rozbiórkowych pomimo wydania decyzji Konserwatora Zabytków wstrzymującej rozbiórkę. O treści decyzji Konserwatora poinformowano wykonawcę, który niezwłocznie odstąpił od prowadzenia dalszych robót wyburzeniowych. Na koniec PINB wyjaśnia, iż do czasu zakończenia postępowania wszczętego przez Konserwatora w przedmiocie wpisu budynku do rejestru zabytków, nie ma podstaw do podejmowania dalszych czynności administracyjnych (w załączeniu pismo PINB).
W odpowiedzi na moją interpelację z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie podjętej rozbiórki (w załączeniu interpelacja) Burmistrz poinformował, że do prac wyburzeniowych przystąpiono na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania rozbiórki. Jednocześnie jak twierdzi Burmistrz w przypadku budynku starej szkoły w Krzyszkowicach zgoda na prace rozbiórkowe Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie nie jest wymagana (w załączeniu odpowiedź Burmistrza). Jednocześnie Burmistrz informuje, że Konserwator Zabytków zasugerował konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z nieprawidłowościami w dokumentacji prowadzonej przez Konserwatora. Wygląda więc na to, że władze Naszej gminy w żadnym stopniu nie czują się odpowiedzialne za całą tą sytuację, w której jako mieszkańcy Krzyszkowic wszyscy się znaleźliśmy. Ze swojej strony pragnę wszystkim przypomnieć, że właścicielem budynku „starej szkoły” w Krzyszkowicach jest gmina Myślenice i to na władzach gminy spoczywa obowiązek prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia rozbiórki tego obiektu. Dosyć często z różnych powodów gminne budynki są wyburzane, nawet te zabytkowe ale niezmiernie rzadko dochodzi do sytuacji w której PINB na polecenie Konserwatora Zabytków przerywa rozbiórkę budynku w połowie. Jeśli wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i w porozumieniu z właściwymi urzędami to żadna instytucja państwowa nie wstrzymuje takich prac, bo nie ma do tego podstaw.

Wszystkie złożone przeze mnie interpelacje i wnioski można znaleźć w zakładce Radny natomiast informacje z sesji w zakładce Rada Miejska.

Robert Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »