shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R

Dziś

19 Września 2021
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Alfons, Alfonsyna,
January, Konstancja,
Sydonia, Teodor,
Więcemir
Do końca roku zostało 104 dni.
Odwiedza nas 8 gości

Gmina

Radny

Powiat

Radny

Koło Gospodyń Wiejskich

O Nas
Wydarzenia

Biblioteka

O Nas
Wydarzenia

Hejnał Krzyszkowice

Klub
Seniorzy
Juniorzy

Panel Użytkownika


Hasło?
Konto? Zarejestruj się!
 
   
Wieś ma problem z edukacją, miasto ma pomysł jak go rozwiązać Drukuj
27.08.2008.
Mieszkańcy wsi nie są w pełni świadomi jaką wartość posiada wykształcenie i edukacja w życiu zawodowym i społecznym, a uczniowie ze wsi na tle swoich kolegów z miast wypadają słabiej - wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Wieś nadal napotyka na wiele problemów rozwojowych, które trudniej jest jej rozwiązać niż w mieście. Wystarczy przyjrzeć się samemu dostępowi do edukacji, żeby zrozumieć o co chodzi. Jak wynika z badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie świadomość mieszkańca wsi na temat wartości edukacji i wykształcenia w życiu zawodowym i społecznym jest o wiele mniejsza niż jego kolegi z miasta. Jak przekonują pracownicy Krakowskiego Urzędu Pracy skutkuje to tym, że mieszkaniec wsi jest słabiej wykształcony niż mieszkaniec miasta. Zwracają także uwagę na problem słabo rozwiniętej opieki pedagogiczno - psychologicznej i brak doradztwa zawodowego dla uczniów. W większości szkół program zajęć pozalekcyjnych jest bardzo ubogi albo w ogóle nie istnieje, a brak przedszkoli utrudnia podjęcie pracy zawodowej przez dorosłych.
Miasto ma pomysł jak go rozwiązać

Działanie 9.5 – tak najkrócej można opisać rozwiązanie jakie proponuje miasto. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – to kolejne uogólnienie. A jakie są szczegóły? Według Krakowskiego Urzędu Pracy receptą na problemy wsi może być współdziałanie lokalnych społeczności oraz wsparcie finansowe ze strony Europejskiego Funduszu Społecznego. To one mają rozwiązać lokalne problemy.

Aby to osiągnąć Kraków ogłasza konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty mające dotyczyć oddolnych inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich (Działanie 9.5). Projekty te mają być ukierunkowane na rozwój oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich, wzmocnienie znaczenia instytucji oświatowych w środowiskach lokalnych oraz podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców, a zwłaszcza umiejętności zawodowych przydatnych poza rolnictwem. Działaniom tym mogą towarzyszyć kampanie informacyjno – promocyjne, podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie korzyści z edukacji i dokształcania. Wszystkie powyższe instrumenty mają prowadzić do zmniejszenia różnic pomiędzy wsią a miastem.

Kto może pomóc?

Wsparcie finansowe w ramach Działania 9.5 przyznawane jest w postaci małych grantów, o maksymalnej wysokości 50 tysięcy złotych. Mogą się o nie ubiegać wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Oddolny charakter inicjatyw oznacza, iż wsparcie powinno dotyczyć rozwiązania problemu, w którego sformułowanie zostanie aktywnie włączona społeczność lokalna.

Stąd też wśród beneficjentów projektów konkursowych mogą się znaleźć m.in. samorządy lokalne, organizacje pozarządowe działające na terenie danej gminy, organizacje partnerów społecznych, czy też Lokalne Grupy Działania.

Nabór wniosków trwa od maja. Konkurs ma charakter otwarty. Ilość wniosków złożonych do tej pory nie wyczerpuje kwoty przeznaczonej na konkurs, wciąż jest szansa na uzyskanie dofinansowania w ramach tego działania. Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota: 5 276 799 PLN. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Co wyróżnia małe granty od dużych dotacji?


* Są o wiele łatwiej dostępne dla organizacji o niskim potencjale i mniejszym doświadczeniu w pozyskiwaniu środków unijnych
* Cechuje je prostsze i szybsze rozliczenie projektu dzięki niewielkiej kwocie wsparcia
* Szeroko zdefiniowana grupa beneficjentów, co daje większe możliwości w ramach projektu
* Umożliwiają realizacja zasady empowerment, czyli pozwolenie grupom, których dotykają problemy społeczne, na udział w działaniach i decyzjach podejmowanych na ich rzecz.

Mogą dotyczyć m.in.
* Utworzenia przedszkola przez lokalne stowarzyszenie rodziców
* Organizacji zajęć dydaktyczno – wyrównawczych przez radę rodziców i gminny ośrodek kultury
* Przeprowadzenia kursów z języków obcych dla dzieci
Artykuł: Gazeta Myślenicka
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »