shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R

Dziś

20 Lipca 2024
Sobota
Imieniny obchodzą:
Czesław, Czech,
Czechasz, Czechoń,
Eliasz, Heliasz,
Hieronim, Leon,
Małgorzata, Paweł,
Sewera
Do końca roku zostało 165 dni.
Odwiedza nas 4 gości

Gmina

Radny

Powiat

Radny

Koło Gospodyń Wiejskich

O Nas
Wydarzenia

Biblioteka

O Nas
Wydarzenia

Hejnał Krzyszkowice

Klub
Seniorzy
Juniorzy

Panel Użytkownika


Hasło?
Konto? Zarejestruj się!
 
   
Sakramenty
Ogłoszenia Parafialne Drukuj
03.02.2018.

 

 
Chrzest Drukuj
11.12.2007.
Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić w kancelarii:

•  Akt urodzenia dziecka z USC.
• Dowody osobiste rodziców. Należy też podać datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego. Jeśli rodzice zawarli małżeństwo w innej parafii należy przedłożyć świadectwo ślubu.
•  Rodzice dziecka podają dane chrzestnych: imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania. Jeśli któreś z rodziców chrzestnych mieszka poza Krzyszkowicami, musi dostarczyć odpowiednie zaświadczenie z parafii zamieszkania.
•  Dziecko do chrztu św. należy zgłosić w Kancelarii Parafialnej dwa tygodnie wcześniej.
•  Kancelaria czynna jest w dni powszednie bezpośrednio po mszy św.

Czytaj całość
 
Bierzmowanie Drukuj
18.12.2007.
SAKRAMENT BIERZMOWANIA w Katechizmie Kościoła katolickiego
1315 "Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego" (Dz 8,14-17).
Czytaj całość
 
Małżeństwo Drukuj
18.12.2007.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

[...więcej informacji...]

"...ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej, i wszyscy Święci."

Katechizm Kościoła Katolickiego w §1601 przypomina: "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"
Czytaj całość
 
Eucharystia Drukuj
14.09.2007.
Eucharystia celebrowana jest przez cały Kościół tzn. Głowę (Chrystusa) i członki zgromadzenie ludu Bożego. Celebracjom tym przewodniczy wyświęcony szafarz – biskup lub prezbiter. Jego rola w zgromadzeniu eucharystycznym jest wyjątkowa w stosunku do roli, jaką pełnią wierni: dzięki sakramentowi święceń kapłan sprawuje celebrę "in persona Christi", to znaczy w sakramentalnym zjednoczeniu z Chrystusem.
Czytaj całość
 
Kapłaństwo Drukuj
14.09.2007.
Święcenia kapłańskie, kapłaństwo, sakrament święceń -nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.
Święcenia mają trzy stopnie: diakonat, właściwy prezbiterat i święcenia biskupie (prawosławni przyjmują także stopnie lektora i subdiakona, a katolicy wschodni i niektórzy tradycyjni subdiakona). Potocznie ze święceniami kapłańskimi utożsamia się drugi stopień (wyświęconych nazywa się zwyczajowo księżmi, mimo, że formalnie są prezbiterami), natomiast biskupstwo określa się jako pełnię sakramentu kapłaństwa.
Czytaj całość
 
Pokuta Drukuj
11.08.2007.
Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. J 20, 22b-23. W teologii katolickiej podstawą biblijną sakramentu jest Ewangelia Jana (20,23), w której Jezus nadaje uczniom władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów. Choć najważniejszą częścią spowiedzi jest wyznanie grzechów i otrzymanie rozgrzeszenia, to stanowi ona także pewne przewodnictwo w sprawach sumienia. W praktyce sakrament jest realizowany w małej kabinie (zwanej konfesjonałem, choć nie musi), co ma za zadanie oddzielenie się penitenta i udzielającego sakramentu od reszty wiernych i tym samym zapewnić tajemnicę spowiedzi. 
Czytaj całość