shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Wnioski złożone podczas VIII sesji Drukuj
19.05.2015.
W dniu 29 kwietnia 2015r., podczas sesji Rady Miejskiej w Myślenicach zwróciłem się z wnioskiem o wykonanie remontu i położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze nr 355 „Na Gajówki”. Droga ta znajduje się w wyjątkowo złym stanie i wymaga natychmiastowej interwencji. Potężne dziury i wyrwy w asfalcie oraz głębokie koleiny, narażają na poważne uszkodzenia jeżdżące tam samochody dlatego korzystanie z tej drogi stało się niezwykle uciążliwe i niebezpieczne. Warto podkreślić, iż droga ta leży na granicy trzech miejscowości: Siepraw, Zawada i Krzyszkowice, stanowiąc bardzo ważny oraz często uczęszczany szlak komunikacyjny. Świadomi ogromnego znaczenia przedmiotowej drogi dla komfortu życia mieszkańców kilku okolicznych miejscowości swojego poparcia w tej sprawie udzielili: Pan Piotr Nowak – Radny Gminy Siepraw, Pan Piotr Sikora – Radny Rady Miejskiej w Myślenicach, Pan Władysław Dyduła – Sołtys Krzyszkowic, Pan Waldemar Kleszcz - Przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa Krzyszkowice.
Drugą bardzo istotną sprawą którą poruszyłem na sesji było zainstalowanie oświetlenia ulicznego na istniejących słupach elektrycznych, na odcinku wzdłuż drogi prowadzącej od szkoły w Krzyszkowicach do skrzyżowania z drogą nr 1034. Jest to bardzo specyficzny odcinek drogi, którą codziennie pokonują dziesiątki dzieci. Brak jakiegokolwiek oświetlenia w tym miejscu powoduje, że codzienna trasa do szkoły dla wielu dzieci staje się bardzo nieprzyjemna i niebezpieczna. Zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym gdy szybko zapada zmrok, dzieci często kilkuletnie zmuszone są pokonywać pieszo drogę ze szkoły do domu w całkowitych ciemnościach. Jest to sytuacja skandaliczna, którą trudno Nam mieszkańcom Krzyszkowic zaakceptować. Bezpieczeństwo i dobro dzieci bezsprzecznie zawsze powinno być wartością nadrzędną. Biorąc pod uwagę powyższe, zwróciłem się z prośbą o zainstalowanie ok. 3-4 lamp na istniejących, nowo wymienionych słupach elektrycznych, które rozwiązywałyby ten ogromny problem.
Zwróciłem się także z wnioskiem o zainstalowanie lampy oświetlenia ulicznego na istniejącym słupie elektrycznym na łuku drogi powiatowej K1942 (km 0+820). Dokładnie na tym odcinku drogi, na którym brakuje oświetlenia znajduje się niebezpieczny zakręt. Zainstalowanie w tym miejscu tylko jednej lampy na istniejącym już słupie elektrycznym nie wiąże się ze znacznymi kosztami, a z pewnością wydatnie wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa na tym odcinku drogi.
W załączeniu treść złożonych wniosków.
Wniosek ws.drogi na Gajówki
Pismo.ws.oświetlenia.

Wszystkie złożone przeze mnie interpelacje i wnioski można znaleźć w zakładce Radny.


Robert Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »