shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Odpowiedź Burmistrza na wnioski Drukuj
01.05.2015.
Burmistrz MiG Myślenice w odpowiedzi na zgłoszony przeze mnie wniosek z dnia 05.03.2015r. w sprawie położenia nawierzchni asfaltowej na drodze od tzw. „pętli” poinformował, iż wykonanie nawierzchni asfaltowej na przedmiotowym odcinku drogi figuruje już na liście zadań oczekujących Wydziału GPI, jednak realizacja tej inwestycji uzależniona jest od przyznania środków na ten cel w budżecie gminy. W załączeniu pismo w tej sprawie.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.03.2015r. w sprawie wykonania remontu oraz położenia nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej nr 1422/1, 1422/2,1377/13 Pan Burmistrz poinformował, że przedmiotowa droga została odtworzona po pracach budowlanych kanalizacji sanitarnej do stanu pierwotnego i odebrana bez zastrzeżeń. Jednocześnie zaznaczył, iż na chwilę obecną położenie nakładki asfaltowej na drodze wiąże się z wykonaniem projektu budowy odwodnienia i jezdni oraz uzależnione jest od środków w budżecie Gminy.
Ponadto w nawiązaniu do interpelacji z dnia 27.03.2015r. w sprawie wybuchu gazu w szkole podstawowej w Krzyszkowicach oraz pisma Burmistrza z dnia 01.04.2015r., otrzymałem pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w tej sprawie. Jak czytamy w ww. piśmie zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Jednocześnie PINB w Myślenicach przypomniał, iż na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego ciąży obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego we właściwym stanie technicznym. A kto niewłaściwie utrzymuje lub użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.


Robert Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »