shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Komunikaty i Ogłoszenia
Protokół z zebrania wiejskiego w dniu 12.01.2013 Drukuj
18.01.2013.
Krzyszkowice, dnia 12 stycznia 2013 r.
 
PROTOKÓŁ
z zebrania wiejskiego w Krzyszkowicach w dniu 12 stycznia 2013 r.
 
Porządek zebrania;
1.Przywitanie przybyłych oraz gości z UMiG i dziennikarzy.
2.Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
3.Srawozdanie sołtysa z jego działalności i działalności Rady Sołeckiej.
4.Wystąpienie Burmistrza i przedstawiciela UMiG.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
6. Prezentacja przez Burmistrza zasad gospodarki śmieciami po wejściu w życie nowej ustawy.
7. Zakończenie zebrania.
 
Ad. 1 Gości (Burmistrza Miasta i Gminy Macieja Ostrowskiego oraz kierownika Jednostki Realizacji Projektu Edytę Podmokły, dziennikarzy Ryszarda Sobkowicza z „Gazety Myślenickiej” i Macieja Hołuja z „Dziennika Polskiego”) i mieszkańców przywitała sołtys Danuta Burda-Tylko.
 
Ad.2 Wybrano Jerzego Grabowskiego, radnego Krzyszkowic na przewodniczącego zebrania oraz Elżbietę Pszczoła na sekretarza.
 
Ad.3 Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej i sołtysa za okres od 17 kwietnia 2011 r. do 12.01.2013 r. przedstawiła sołtys ; „Rada Sołecka w tym okresie spotykała się co najmniej jeden raz w kwartale. Omawiano na nich zagadnienia związane z funkcjonowaniem i poprawą jakości życia w naszej miejscowości . Dyskutowano między innymi na temat organizacji uroczystego otwarcia boiska sportowego w sierpniu 2011 r. oraz festynu wiejskiego w maju 2012 r. Najważniejszym wydarzeniem omawianego okresu było oddanie inwestycji w postaci kanalizacji, wybudowanie oczyszczalni ścieków, uporządkowanie terenu po tej inwestycji oraz odtworzenie po niej dróg. Niewątpliwie była to największa inwestycja w sześciowiekowej historii Krzyszkowic. Od sierpnia 2011 r. mieszkańcy wsi mają o dyspozycji także nowe boisko sportowe ze sztuczną murawą a we wrześniu 2012 r. w znacznej mierze zrealizowany został plan odnowy centrum wsi, w ramach którego wykonano trakt pieszo- rowerowy od strażnicy do cmentarza, który przy cmentarzu stanowi właściwie nowy parking ze stojącymi na nim ławkami. Urządzony został placyk przy kapliczce Jana Nepomucena, gdzie postawiono tablicę informującą o historii naszej miejscowości oraz ustawiono ławki. Odnowione zostały dwie kapliczki św. Jana Nepomucena oraz św. Floriana. Ustawiono cztery nowe tablice informacyjne. W tym miejscu, za pomoc w realizacji tych przedsięwzięć, w imieniu swoim, Rady Sołeckiej i wszystkich mieszkańców chciałabym podziękować Panu Burmistrzowi oraz Radzie Miasta z obecnym tu przewodniczącym Jerzym Grabowskim. W omawianym okresie dwukrotnie Rada Sołecka mogła dysponować Funduszem Sołeckim, który jej decyzją został w zdecydowanej większości przeznaczony na zakup klińca, który jest najtańszym materiałem i przez jakiś czas spełniającym swoją rolę w łataniu dziur na drogach. Poszczególne transporty tego materiału, po uzgodnieniu z Radą Sołecką zostały rozdysponowane na drogi najbardziej zniszczone.
Sołtys utrzymuje kontakt z pracownikami UMiG, uczestniczy w sesjach Rady Miasta oraz szkoleniach i zebraniach sołtysów. Na podkreślenie zasługuje owocna współpraca z dzielnicowym. Problemy mieszkańców rozwiązywane są indywidualnie, na bieżąco poprzez interwencje w odpowiednich instytucjach czy też, w razie potrzeby, poprzez podjęcie mediacji. Rada Sołecka w swojej działalności współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną, Klubem Sportowym oraz Radą Rodziców Szkoły Podstawowej. Zdajemy sobie sprawę, że wiele problemów pozostało jeszcze do rozwiązania. Wspomnę chociażby o konieczności dokończenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej oraz remoncie kilku odcinków dróg gminnych przez położenie asfaltu. Jednym z priorytetowych zadań jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i wjeżdżających na zakopiankę od strony drogi powiatowej.”
Czytaj całość
 
Komunikat 16.01.2013 Drukuj
16.01.2013.
Gabinet Weterynaryjny w Myślenicach ul. Sobieskiego 34 zawiadamia, że szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie odbędzie się w Krzyszkowicach w dniu 21 stycznia 2013 r. (poniedziałek) godzina:

8.30 koło p. Tomala
9.30 koło p. Miki
10.30 koło p. Zawiskiego (sołtysa)
11.00 przy starej szkole
12.00 przy p. Dydule
12.30 przy składzie węgla
13.30 przy p. Burda (Brzeg)
14.00 przy sklepie p. Barana
14.30 koło p. Wójciaka
 
OBOWIĄZKOWI SZCZEPIENIA PODLEGAJĄ PSY, KTÓRE UKOŃCZYŁY TRZECI MIESIĄC ŻYCIA
 
KOSZT SZCZEPIENIA 25 ZŁ.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 61 - 80 z 89