shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Chrzest Drukuj
11.12.2007.
Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić w kancelarii:

•  Akt urodzenia dziecka z USC.
• Dowody osobiste rodziców. Należy też podać datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego. Jeśli rodzice zawarli małżeństwo w innej parafii należy przedłożyć świadectwo ślubu.
•  Rodzice dziecka podają dane chrzestnych: imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania. Jeśli któreś z rodziców chrzestnych mieszka poza Krzyszkowicami, musi dostarczyć odpowiednie zaświadczenie z parafii zamieszkania.
•  Dziecko do chrztu św. należy zgłosić w Kancelarii Parafialnej dwa tygodnie wcześniej.
•  Kancelaria czynna jest w dni powszednie bezpośrednio po mszy św.


CHRZEST to brama sakramentów. Chrzest jest konieczny do zbawienia, uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i włącza do Kościoła. Jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej (Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 849). Kościół celebrował chrzest i udzielał go od dnia Pięćdziesiątnicy. Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, ( dosł. "Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody " ) udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19-20).

Św. Piotr mówi do tłumu poruszonego jego przepowiadaniem: "Nawróćcie się i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego" (Dz 2, 38).

IMIĘ DZIECKA.

Nie jest obojętne jakie imię rodzice wybiorą dla swojego dziecka. Tym imieniem będą wyrażać całą swoją miłość i troskę o niego. Imię będzie towarzyszyło mu przez całe życie. Jeżeli zostanie wybrane imię świętego, czy błogosławionego, to dziecko w czasie chrztu otrzyma zarazem swojego patrona, który stanie się dla niego wzorem, obrońcą i orędownikiem u Boga.

RODZICE CHRZESTNI.

Wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka, ale duszpasterz sprawdzi, czy spełniają określone przez Kościół warunki. Rodzice chrzestni muszą być katolikami, którzy wyznają swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła i przyjęli sakrament bierzmowania. Nie są dopuszczane do pełnienia tej funkcji osoby, które żyją w niesakramentalnych związkach małżeńskich, oraz młodzież, która nie uczęszcza na naukę religii. Rola rodziców chrzestnych nigdy nie polega, a przynajmniej polegać nie powinna, na zastępowaniu i wyręczaniu rodziców naturalnych. Zaistnieją jednak sytuacje, kiedy to rodzice poczują się osamotnieni, a może i bezradni w określonych trudnościach, kiedy to będzie należało podjąć ważną dla dziecka decyzję życiową. I wtedy to w ich horyzoncie myślowym winny jawić się sylwetki rodziców chrzestnych. Wynika więc stąd wniosek, że rodzice chrzestni to swego rodzaju mężowie zaufania w życiu rodzinnym. Czy dostrzegamy zatem już kierunek rekonensansu, typując chrzestnych? Oto pytania pomocnicze: Jakie cechy charakteru zdobić winny osobę, przed którą wasze dziecko mogłoby "wylać swą duszę"? Stanąć u jego boku w zwrotnych i granicznych chwilach jego życia? Czy wśród kandydatów na chrzestnych dostrzegacie ludzi mogących waszemu dziecku służyć przykładem zdrowego życia moralnego i intelektualnego?

LITURGIA CHRZTU.

Aby podkreślić, że chrzest jest sakramentem wiary Kościoła, oraz sakramentem włączenia do ludu Bożego, udziela się go w kościele parafialnym w którym jest chrzcielnica. Zgodnie ze zwyczajem Kościoła sakrament chrztu sprawowany jest przede wszystkim w niedzielę, która jest pamiątką Zmartwychwstania Pana Jezusa. Chrystus zmartwychwstały jest szczególnie obecny w czasie Mszy św., dlatego też dokonuje się obrzędu chrztu św. podczas niedzielnej Eucharystii.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »