shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Komunikat RPGK Sp. z o.o. Drukuj
27.03.2013.
DLA MIESZKAŃCÓW GMIN!
Szanowni Państwo !

Od dnia 1 lipca 2013 r. powstające na nieruchomościach zamieszkałych odpady komunalne odbierane będą przez firmę, z którą Gmina zawrze umowę. Dlatego też celem uniknięcia zbędnej biurokracji i ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z dochowaniem formy pisemnej RPGK Sp. z o.o. uznaje (zgodnie z oczywistą wolą swoich Klientów), że dotychczasowe umowy ulegną rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 2013 roku w trybie porozumienia stron.

Właściciele domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych i zarządcy wspólnot nie muszą zatem wypowiadać tych umów w obawie, że może dojść do sytuacji iż od połowy roku będą musieli zapłacić podwójnie Gminie i RPGK Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy naszych Klientów instytucjonalnych, że odpady wytworzone na nieruchomościach niezamieszkałych (dotyczy urzędów, szkół, przedsiębiorców, zakładów pracy, sklepów, hurtowni, lokali gastronomicznych) odbierane będą nadal na dotychczasowych zasadach, zgodnie z umowami zawartymi przez te Podmioty z RPGK Sp.zo.o..

Dziękujemy Państwu serdecznie za dotychczasową współpracę

Prezes Zarządu : mgr inż. Adam Giza
Wiceprezes Zarządu : mgr Andrzej Cyrek
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »