shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Zebranie Rady Parafialnej 1999-08-22 Drukuj
22.08.1999.
Protokół nr 16 z posiedzenia Rady Parafialnej w dniu 22-08-1999r.

Rada Parafialna w dniu 22-08-1999r. miała charakter nadzwyczajny. Członkowie Rady zebrali się, aby wystosować pismo do konserwatora zabytków o zmianę decyzji pokrycia kościoła. Pan architekt M.Tondera podjął starania w tym kierunku i przekazał, że blacha dachówkowa nie zostanie zatwierdzona i należy starać się o zmianę decyzji z dachówki „karpówki” na zwykłą blachę. Rada wystosowała pismo następującej treści:
Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków
w Krakowie

Rada Parafialna przy kościele św. Anny w Krzyszkowicach po zapoznaniu się z zezwoleniem nr 150/99 z dnia 02-06-1999r. wydanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zwraca się z prośbą o zmianę decyzji pokrycia kościoła z dachówki ceramicznej na blachę ocynkową gładką. Prośbę motywujemy następująco:
• koszty dachówki ceramicznej przekraczają możliwości finansowe parafii;
aktualne pokrycie eternitowe wymaga natychmiastowej wymiany;
istnieją duże wątpliwości, czy konstrukcja kościoła mocno nadwyrężona przez czas wytrzyma ciężar dachówki „karpiówki”.

Następnie członkowie Rady Parafialnej złożyli swój podpis.

Na tym posiedzenie zakończono.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »