shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Zebranie Rady Parafialnej 2006-07-23 Drukuj
23.07.2006.
Protokół ze spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej z dnia 23 lipiec 2006r. pod przewodnictwem ks. kanonika Stanisława Kaseli – proboszcza.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą. Następnie ks. proboszcz podał informację, którymi żyje Kościół, a sprawa dotyczyła pomocników w udzielaniu Komunii św. Rada Parafialna nie wnioskowała o potrzebę takiego pomocnika.
Następnie ks. proboszcz Stanisław Kasela podał informację dotyczącą pielgrzymki rodzin do Kalwarii, która odbędzie się 10.09.2006r. pod hasłem „BUDUJEMY DOM NA SKALE”. Z naszej parafii 25 dzieci uczestniczyło w rekolekcjach grup apostolskich. Do każdego dziecka parafia dopłaciła 80 zł – w sumie 2 000 zł.

Najbliższe wydarzenia w parafii to odpust parafialny w czasie, którego świętować będą jubileusze kapłańskie: ks. prałat Jan Sala (50 lat) i ks. Stanisław Ożóg (30 lat).

Jubilatom życzenia złożą:
• p. Józef Motyka
• p. Małgorzata Pasionek
• p. Jan Worwa

Ks. proboszcz zasygnalizował jeszcze problem gruntów parafialnych („pod lasem”), które zasrastają.

Protokołowała:
Małgorzata Pasionek
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »