shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Zebranie Rady Parafialnej 2003-03-23 Drukuj
23.03.2003.
Protokół z posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej w dniu 23 marca 2003r.

Posiedzenie Rady Parafialnej w dniu 23-03-2003r. poświęcone było spotkaniu z ks. biskupem Kazimierzem Nyczem, który od 20-23 marca wizytował naszą parafię.

W trakcie dyskusji stwierdzono, że dziesięcioletni okres pracy duszpasterskiej ks. Stanisława Kaseli zaowocował korzystnymi zmianami w parafii.
Istnieje 7 Róż dorosłych, 2 Róże dzieci i 2 Róże młodzieży.
Duża grupa służby liturgicznej: ministranci i lektorzy wyróżniają się pięknym służeniem i czytaniem.
Liturgia jest pięknie sprawowana.
Wykonano wiele prac remontowych zarówno w kościele jak i na plebanii. Odnowiono ołtarze, ambonę, feretrony, stacje Drogi Krzyżowej i cześć polichromii.
Zainstalowano ogrzewanie w okresie zimowym, nowe oświetlenie i iluminację Kościoła.
Przygotowana jest wymiana zewnętrznego pokrycia ścian.
Współpraca Rady Parafialnej z ks. proboszczem układa się bardzo dobrze.

W związku z tym, że na terenie parafii istnieje oprócz Szkoły Podstawowej zbiorcze Gimnazjum zachodzi potrzeba, aby oprócz katechetek świeckich udzielał katechezę także ksiądz. Obarczony dużą ilością obowiązków ks. proboszcz nie jest w stanie tego czynić, toteż potrzebny jest wikary.

Zadaniem parafian jest przygotowanie dla wikarego mieszkania.

Prorokowała:
Justyna Twardosz
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »