shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Zebranie Rady Parafialnej 2000-03-19 Drukuj
19.03.2000.
Protokół  z posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej w dniu 19-03-2000r.

Po wspólnej modlitwie dokonano podsumowania zebranych kwot na spłatę kredytu, który pokrył koszt wymiany dachu na kościele.

Ponadto Pan Feliks Poleszczuk zaproponował wprowadzenie zwyczaju podawania rąk w czasie znaku pokoju, tak jak to ma miejsce w innych parafiach.
Poruszył także problem zorganizowania doraźnej pomocy finansowej dla parafian o trudnej sytuacji materialnej, dla osób dotkniętych nagłymi wypadkami losowymi, bowiem wszyscy parafianie winni tworzyć jedną wielką rodzinę udzielającą sobie wzajemnego wsparcia. Zachodzi więc potrzeba utworzenia w tym celu parafialnego zespołu charytatywnego .
Obecni, z p. Józefem Motyką na czele, stwierdzili, iż niektórzy klienci sklepu GS, usytuowanego obok Kościoła, swym zachowaniem przeszkadzają pozostałym w nabożnym uczestnictwie we mszy św. W związku z tym Rada Parafialna zwróci się z pismem do Zarządu Gminnej Spółdzielni, aby w niedzielę, w czasie mszy św., sklep był zamknięty.
Poruszona także została sprawa wprowadzenia raz w miesiącu litanii do Św. Anny – patronki Parafii. Ponieważ także zostało w obecnym roku wprowadzone nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, litania do Św. Anny, każdego 26 dnia miesiąca będzie odmawiana od przyszłego roku.
Protokołowała:
Justyna Twardosz
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »