shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
INTERPELACJA DOTYCZĄCA POROZUMIENIA STAROSTY Z GDDKiA W SPRAWIE BUDOWY TUNELU Drukuj
14.04.2019.
INTERPELACJA DOTYCZĄCA POROZUMIENIA STAROSTY Z GDDKiA W SPRAWIE BUDOWY TUNELU
Na ostatniej sesji Rady Powiatu zwróciłem się z zapytaniem do Starosty o informacje na temat Porozumienia pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Powiatem Myślenickim w sprawie budowy tunelu pod zakopiankom w miejscowości Krzyszkowice (w załączeniu pismo). Prosiłem m.in. o informacje kiedy projekt ww. Porozumienia wpłynął do Starostwa lub Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach oraz czy Starostwo przesłało odpowiedź w tej sprawie do GDDKiA, a jeśli tak to kiedy dokładnie to nastąpiło. Jednocześnie wystąpiłem o udostępnienie projektu Porozumienia przesłanego przez GDDKiA oraz treść uwag jakie zostały wniesione przez Starostwo. Przypomniałem także Staroście Tomalowi, że od spotkania zorganizowanego przez burmistrza Jarosława Szlachetkę 18 stycznia br. z dyrektorem GDDKiA Panem Tomaszem Pałasińskim, na którym omawiano wstępne zarysy współpracy minęło już prawie 3 miesiące, a nadal brak jest konkretów w tej sprawie. Mieszkańcy Krzyszkowic z ogromną niecierpliwością czekają na pozytywne rozstrzygnięcia w tej sprawie, a każdy dzień zwłoki może być na wagę ludzkiego zdrowia lub życia. W związku z powyższym zwróciłem się z prośbą o podjęcie pilnych działań zmierzających do podpisania stosownego Porozumienia tak aby jeszcze w tym roku GDDKiA mogła przystąpić do realizacji tego zadania.

Robert Marek Pitala
Radny Rady Powiatu
Myślenickiego
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »