shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R

Dziś

20 Lipca 2024
Sobota
Imieniny obchodzą:
Czesław, Czech,
Czechasz, Czechoń,
Eliasz, Heliasz,
Hieronim, Leon,
Małgorzata, Paweł,
Sewera
Do końca roku zostało 165 dni.
Odwiedza nas 5 gości

Gmina

Radny

Powiat

Radny

Koło Gospodyń Wiejskich

O Nas
Wydarzenia

Biblioteka

O Nas
Wydarzenia

Hejnał Krzyszkowice

Klub
Seniorzy
Juniorzy

Panel Użytkownika


Hasło?
Konto? Zarejestruj się!
 
   
Interpelacje w sprawie uchodzców, rekompensat MZWiK oraz dzików Drukuj
22.11.2015.
W dniu 21 października 2015r. odbyła się XV sesja RM, na której podjęto m.in. uchwałę w sprawie Gminnego Programu wspierania Rodzin w Gminie Myślenice na lata 2015-2017 oraz dokonano wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019. Na koniec sesji w punkcie dotyczącym interpelacji zwróciłem się z prośbą o interwencję w sprawie wycięcia drzew i krzewów utrudniających poruszanie się po chodniku wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od stawu do cmentarza komunalnego w Krzyszkowicach. Ponadto w nawiązaniu do interpelacji z dnia 29.04.2015r. w sprawie zainstalowania oświetlenia ulicznego na istniejących słupach elektrycznych, wzdłuż drogi prowadzącej do szkoły w Krzyszkowicach oraz na łuku drogi powiatowej, poprosiłem o informację na jakim etapie znajdują się pracę związane z uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz rozeznaniem możliwości technicznych montażu lamp ulicznych, o których mowa powyżej oraz jakie kroki do chwili obecnej zostały podjęte w tej sprawie (pełna treść interpelacji w załączeniu).
 
Na koniec zwróciłem uwagę na zagrożenie stwarzane przez dziki w Naszej miejscowości szczególnie w sąsiedztwie zabudowań. W odpowiedzi uzyskałem odpowiedź, że za ilość dzików w poszczególnych rejonach gminy odpowiadają Koła Łowieckie i do nich należy zgłaszać szkody przez nie wyrządzane. W przypadku Krzyszkowic jest to Koło „Ponowa” a szkody szacuje Pan Bronisław Suder tel. 12 272-12-97 (pełna treść odpowiedzi w tej sprawie w załączeniu).
 
Ponadto pragnę poinformować, że klub Radnych PiS RM w Myślenicach w nawiązaniu do interpelacji z dnia 28.08.2015 w sprawie nadużyć MZWiK w Myślenicach dostrzegając dużą rangę tej sprawy złożył kolejną interpelację w tym temacie. W interpelacji z dnia 28.09.2015r. zwróciliśmy się o informację czy kwota reprezentacji i reklamy wynosząca w sumie 340 556,00 zł będzie zrekompensowana mieszkańcom poprzez zmniejszenie stawek za wodę i ścieki. Ponadto prosiliśmy o wyjaśnienie co obejmowały i czym były uzasadnione tak wysokie koszty reprezentacji i reklamy. W odpowiedzi Burmistrz MiG Myślenice poinformował, że decyzja UOKiK w sprawie MZWiK Myślenice nie stanowi wykładni prawa nakazującej kontrolowanemu (MZWiK) zwrot jakichkolwiek należności dla swoich odbiorców. Natomiast środki na reklamę obejmowały m.in. organizację konkursów dla szkół oraz współorganizację pikników ekologicznych (w załączeniu interpelacja oraz odpowiedź w tej sprawie).
 
Kolejną niezwykle istotną sprawą poruszoną przez Nasz klub była kwestia przyjęcia uchodźców z Bliskiego Wschodu przez gminę Myślenice. W interpelacji z dnia 21.10.2015r. Klub radnych PiS zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji czy gmina Myślenice deklarowała możliwość przyjęcia uchodźców oraz czy Wojewoda Małopolski lub inne instytucje zwracały się z prośbą o umożliwienie pobytu uchodźcom na terenie Naszej gminy. Jednocześnie w ww. piśmie przedstawiliśmy stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości RM w Myślenicach w tej sprawie: mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Naszej gminy, wyrażamy obawy wobec lokowania uchodźców z Bliskiego Wschodu na naszym terenie. Uważamy, że jest szereg innych, skutecznych mechanizmów pomocowych, które w tej kwestii mogą zostać wdrożone. W odpowiedzi na interpelację Burmistrz poinformował, że gmina Myślenice nie deklarowała przyjęcia jakichkolwiek uchodźców. Natomiast Wojewoda Małopolski pismem z dnia 17.09.2015r., zwrócił się do wszystkich gmin województwa małopolskiego o wypełnienie sprawozdania w sprawie możliwości przyjęcia uchodźców. Sprawozdanie w tej sprawie z informacją negatywną co do możliwości gminy Myślenice w zakresie przyjmowania uchodźców, w dniu 14.10.2015r., przesłał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach (w załączeniu interpelacja oraz odpowiedź w tej sprawie).

Wszystkie złożone przeze mnie interpelacje i wnioski można znaleźć w zakładce Radny.

Robert Pitala
Radny Rady Miejskiej
w  Myślenicach
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »