Interpelacja dotycząca budynku starej szkoły oraz sprawa Naszej biblioteki
28.02.2016.
Interpelacja dotycząca budynku starej szkoły oraz sprawa Naszej biblioteki

Od kilku miesięcy mieszkańcy Krzyszkowic żyją sprawą planowanej rozbiórki budynku starej szkoły oraz nową lokalizacją Naszej biblioteki. Dlatego chciałbym przedstawić wszystkie działania podjęte przeze mnie Przewodniczącego Rady Sołeckiej oraz Sołtysa w tej sprawie. Przede wszystkim pragnę zapewnić wszystkich, że od kilku miesięcy podejmowaliśmy wszelkie możliwe działania aby Nasza biblioteka pozostała w Krzyszkowicach. Wspólnie z Radą Sołecką już w listopadzie ubiegłego roku podjęliśmy decyzję o zwróceniu się do władz OSP Krzyszkowice oraz szkoły w Krzyszkowicach z zapytaniem czy istnieje możliwość przeniesienia biblioteki do szkoły lub strażnicy. W odpowiedzi na Nasze pismo zarówno władze OSP jak i szkoły poinformowały, że istnieje taka możliwość ale wiązałoby się to ze sporymi nakładami finansowymi, które należy ponieść aby zaadaptować istniejące pomieszczenia na potrzeby biblioteki. W związku z powyższym wraz z Radą Sołecką zdecydowaliśmy w grudniu ubiegłego roku o zwróceniu się pismem do władz Naszej gminy z prośbą o wykonanie niezbędnych prac budowlanych w szkole lub na strażnicy, tak aby biblioteka pozostała w Krzyszkowicach. Wobec braku odpowiedzi na powyższe pismo oraz pojawiających się sprzecznych opinii na temat przyszłości budynku starej szkoły, w dniu 27 stycznia 2016r. złożyłem interpelację w tej sprawie. Poprosiłem także o informację na temat przyszłego przeznaczenia terenu, na którym obecnie stoi budynek (w załączeniu interpelacja z 27.01.2016r.). W odpowiedzi pismem z dnia 05.02.2016r. Pan Burmistrz poinformował, że została przeprowadzona kontrola przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, która wykazała że budynek nie nadaje się do dalszej eksploatacji (w załączeniu Protokół kontroli stanu technicznego). Jak czytamy w ww. piśmie budynek zostanie wyburzony, a działka zostanie nieodpłatnie przekazana na rzecz Parafii pw. św. Anny w Krzyszkowicach (w załączeniu odpowiedź na moją interpelację). Niezależnie jednak od tego z uwagi na dużą role jaką odgrywa Nasza biblioteka dla lokalnej społeczności od kilku tygodni czyniłem wszelkie starania aby pomimo problemów ze znalezieniem odpowiedniej lokalizacji pozostała ona w Naszej miejscowości. W tym czasie odbyłem szereg rozmów z przedstawicielami władz Naszej Gminy, szczególnie z dyrektorem UMiG Myślenice Mieczysławem Kęskiem, Burmistrzem Maciejem Ostrowskim oraz Naczelnikiem Wydziału Edukacji Pawłem Lemaniakiem, w których podkreślałem przede wszystkim jej bogaty księgozbiór oraz duże znaczenie dla mieszkańców. W sobotę 27.02.2016r. otrzymałem informację od Pana Dyrektora Mieczysława Kęska, że udało się znaleźć miejsce w Krzyszkowicach dla Naszej biblioteki. Ogromnie cieszę się że mimo problemów sprawę udało się pozytywnie załatwić. Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Naszej miejscowości zaangażowanym w tą sprawę. Pragnę także podziękować władzą Naszej gminy za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Wszystkie złożone przeze mnie interpelacje i wnioski można znaleźć w zakładce Radny natomiast informacje z sesji w zakładce Rada Miejska.

Robert Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach