OGŁOSZENIE
09.03.2014.

Sołtys Krzyszkowic będzie pobierać I ratę podatków w bibliotece w starej szkole
w Krzyszkowicach w dniach:

14 marca 2014 r.- piątek w godz. 13.00 – 18.00
oraz 15 marca 2013 r.-sobota
w godz.9.00 - 14.00
a także poza ww. godzinami, do dnia 17 marca, w domu, adres; Krzyszkowice 434 ( NA BRZEGU).

Sołtys