Pomoc w Duszpasterstwie
22.02.2014.

Ks. mgr Daniel Tomczak  wikariusz od 28.08.2019