NFORMACJA O PROJEKCIE ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
10.07.2013.

NFORMACJA O PROJEKCIE ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KRZYSZKOWICE


Informuję mieszkańców, że na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice http://myslenice.pl/rysunek_zmiany_planu_25.jpg ukazał się projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt ten wyłożony jest do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy / pomieszczenie dawnej stołówki / w dniach 4 - 24 lipca 2013 roku.

Uwagi do projektu można składać do dnia 7 sierpnia 2013 roku.

Sołtys