Informacja o projekcie zagospodarowania Krzyszkowic
25.01.2013.
 
Informuję mieszkańców, że na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice http://myslenice.pl/krzyszkowice/projekt/rysunek.jpg ukazał się projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice.
 
Projekt wyłożony jest w Urzędzie Miasta i Gminy do publicznego wglądu w dniach od 24 stycznia do 13 lutego 2013 roku.
 
Sołtys