Komunikat 11.11.2012
11.11.2012.
W oparciu o informacje uzyskane z Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach zawiadamiam, że ostateczny termin podłączenia się do kanalizacji upływa z dniem 30 listopada 2012 r. Dlatego mieszkańcy, którzy dotąd nie podłączyłi się, a zostałi ujęci w dotychczasowym planie kanalizacji wsi powinni definitywnie zrobić to do końca listopada br. W przeciwnym razie ponosić będą koszty nowej, zaktualizowanej dokumentacji technicznej oraz liczyć się muszą z koniecznością zapłacenia nawet kilkutysięcznej kary.
W sprawie tej należy kontaktować się z P. Władysławem Cholewą z myślenickich wodociągów tel. kom. 603 630 358.

Sołtys Krzyszkowic