Ogłoszenia Parafialne 5.08.2012
04.08.2012.

OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

5 sierpnia 2012

1.Czy możliwe jest, żeby człowiek nie był spragniony? Chyba nie. Ale dzięki wierze dane nam jest coś, co wprowadza nas w inny wymiar życia, gdzie istnieje możliwość spełnienia każdego pragnienia. Niech przypomina nam o tym ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii: „Jam jest chleb życia. (…) Kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.

2.Jutro Kościół obchodzi święto Przemienienia Pańskiego, przypominając nam wydarzenie na górze Tabor, gdy Jezus ujawnił swoje bóstwo wobec trzech wybranych uczniów. W ten sposób pomógł im przyjąć w przyszłości prawdę o swoim zmartwychwstaniu.

3.Przeżywamy sierpień – miesiąc trzeźwości. Podejmując wyrzeczenie picia napojów alkoholowych, chcemy przeprosić Boga za ogromne cierpienia, jakie niesie naszej Ojczyźnie nieuporządkowanie w tym względzie, a także chcemy ćwiczyć naszą wolę, by była coraz silniejsza i bardziej konsekwentna.

4. Serdeczne podziękowanie składam rodzinom które sprzątały Kościół w minionym tygodniu. Bóg zapłać również za złożoną ofiarę na potrzeby kościoła oraz intencję Mszy świętej która odprawiona będzie w dniu 20 sierpnia. W tym tygodniu  prosimy o przygotowanie naszej świątyni następujące rodziny: Raczek 102, Sala - Rozwadowski 329, Dyduła 104, Pitala 418, Motyka 410, Pitala 217, Surówka 105, Skóra 345, Szewczyk 103.

5.W tym tygodniu patronują nam:

w środęświęty Dominik, prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów, którego zadaniem jest szerzenie Ewangelii poprzez głoszenie słowa i świadectwo życia;

w czwartekświęta Teresa Benedykta od Krzyża, filozof, nawrócona na chrześcijaństwo w wieku 30 lat, karmelitanka. Oddała swoje życie w obozie w Auschwitz. Jest patronką Europy. Prośmy, by święta ta wyprosiła duchowe odrodzenie Starego Kontynentu;

w piątekświęty Wawrzyniec, diakon Kościoła rzymskiego. Zginął męczeńską śmiercią w 258 roku;

w sobotę -  święta Klara, duchowa siostra świętego Franciszka.