Ogłoszenia Parafialne 14 Niedziela Zwykła 8.07.2012
07.07.2012.

         14 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

8 lipca 2012

 

1. Chrystus z żalem dziś mówił: „Tylko w swojej ojczyźnie (...) może prorok być tak lekceważony”. Niestety, tak często bywa. Słuchamy wszystkich z wyjątkiem tych, których znamy. Przyjmujemy za prawdę rzeczy, które przychodzą z daleka. Dobrze znana, najoczywistsza prawda jakże rzadko do nas dociera. Niech dzisiejsza Ewangelia da nam wiele do myślenia o tych, którzy są blisko nas i naprawdę nas kochają.

 

2. Dla wielu rozpoczął się czas wakacji i urlopów. Pamiętajmy jednak, że nie ma urlopów od modlitwy, Mszy Świętej i zachowywania Bożych przykazań. Niech nie dyspensuje nikogo od uczestnictwa w Eucharystii ani odległość od kościoła, ani niezorientowanie w rozkładzie nabożeństw. Po przyjeździe na wakacje od razu dowiedzmy się, gdzie jest świątynia i o której godzinie są Msze Święte. Uczestnictwo w niedzielnej liturgii niech ma dla nas w okresie urlopów charakter szczególnego świadectwa.

 

3. W przyszłą niedzielę o godzinie 11.00 Msze odprawi Ks. Szymon Janiczek nasz wikariusz, który został dekretem Księdza Kardynała przeniesiony i zatrudniony w Sądzie Metropolitalnym w Krakowie. Za jego posługę w naszej parafii chcemy mu godnie podziękować, polecając Jego osobę naszej Patronce św. Annie.

 

4. Zapraszam Zelatorów  Róż Różańcowych działających w naszej Parafii na spotkanie w środę na plebanię, po mszy świętej wieczornej o godzinie 18.00.

 

5. Serdeczne podziękowanie składam rodzinom które sprzątały Kościół w minionym tygodniu. Bóg zapłać również za złożoną ofiarę na potrzeby kościoła. W tym tygodniu prosimy o przygotowanie naszej świątyni rodziny z dzielnicy Zawada 2. Państwo: Raczek – 289, Dobosz, Mika – 286, Kicek – 166, Jędrzejowski, Zawiski, - 166, Motyka – 129, Pasionek – 196, Różanecka – 164, Fijał, Góralik- 299, Serafin – 169.

 

5. W tym tygodniu patronują nam:

- w środęświęty Benedykt z Nursji, opat, patron Europy, patron pokoju, pracy i ludzi konających. Żył na przełomie V i VI wieku.

- w czwartekświęty Brunon Bonifacy z Kwerfurtu, który porzucił godność kapelana cesarza, by podążyć śladami świętego Wojciecha. Żył na przełomie X i XI wieku.

- w piątekświęci Andrzej Świerad i Benedykt. Żyjący w XI wieku pustelnicy prowadzili niezwykle surowe życie.