Komunikat 12.11.2011
13.11.2011.
Sołtys Krzyszkowic będzie pobierała IV ratę podatku w bibliotece w starej szkole w dniach; 15 listopada 2011 r. (wtorek) w godz. od 9.00 do 14.00 oraz 16 listopada 2011 r. (środa) w godz. 13.00 do 18.00 a także poza tymi godzinami w domu do dnia 17 listopada 2011 r. włącznie.

Adres; Krzyszkowice 434 (na BRZEGU)
tel. domowy 12 274 43 07,
kom. 668 03 42 01
Sołtys Krzyszkowic