Zebranie Rady Parafialnej 1999-10-10
10.10.1999.
Protokół z posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej w dniu 10 października 1999 roku.

Porządek posiedzenia:
1. Wspólna modlitwa.
2. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy organizacyjne związane z nawiedzeniem obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
Ad.1i2 Po wspólnej modlitwie odczytany został protokół z poprzedniego posiedzenia. Pani Justyna Twardosz poinformowała wszystkich jakie poczyniła starania by skontaktować się z konserwatorem. W sekretariacie otrzymała informację, że konserwator od lipca do 6 października przebywał na zwolnieniu chorobowym, a po powrocie zaplanował pracę w terenie i nie będzie przyjmował w biurze. Pani Justyna Twardosz uprosiła, by nasze pismo w sprawie remontu dachu na kościele położono na biurku konserwatora.

Ad.3 Pan F. Poleszczuk i Z.Galas dokonali pomiaru drogi, którą będzie wieziony obraz i podzielili to na dzielnice w następujący sposób:
• Od Pitali Edwarda – do Tylek Teresy (na zakręcie) – dzielnica od Sieprawia i Dudzino
• Od Tylek Teresy – do Półtorak Anny (przy piekarni) – dzielnica Góra
• Od Półtorak Anny – do Tylka Janusza – dzielnica od Zawady
• Od Tylka Janusza – do Galas Heleny (sklep) – dzielnica Pustać
• Od Galas Heleny – do Sikory Józefa – dzielnica Brzeg
• Od Sikory Józefa – do Gaździka Józefa (pod przystankiem) i w stronę Zawady do granicy – dzielnica Nadlas i Podlas
• Od Gaździka Józefa – do mostu za kościołem – dzielnica Dół

Członkowie Rady ustalili, że należy wykonać 800 słupków na 1,20 m wysokości. Będą one wbijane co 10 m, na nich zostaną przymocowane lampiony i sznurki ze wstążkami.
Należy jednak nawiązać kontakt z pobliskimi parafiami, które przeżyły już nawiedzenie i odkupić od nich dekorację jeżeli to będzie możliwe.
W szkole katecheci przeprowadzą akcję robienia serduszek jako dar dzieci dla Matki Bożej i ozdoba słupków.

Następnie ks. proboszcz Stanisław Kasela rozdał przedstawicielom poszczególnych dzielnic zaproszenia na nawiedzenie, które mają roznieść do domów.

Posiedzenie zakończono modlitwą.
 Protokołowała:
Małgorzata Pasionek