Zebranie Rady Parafialnej 2000-01-02
02.01.2000.
Protokół 21 z posiedzenia Rady Parafialnej w dniu 02-01-2000r.

Ostatnie posiedzenie ustępującej Duszpasterskiej Rady Parafialnej, odbyte dnia 02-01-2000 roku poświęcono: 1. przygotowaniu wyborów do nowej Rady Parafialnej zgodnie z 9 pkt. Statutu.
2. podsumowanie 3 letniej kadencji ustępującej Rady.
Po wspólnej modlitwie, połamaniu się opłatkiem i wzajemnym złożeniu życzeń noworocznych, członkowie Rady przy pełnej aprobacie ze strony ks. kanon. Stanisława Kaseli, ustalili nowe rejony wyborcze, celem poprawy warunków współpracy Rady z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. I tak dzielnica „Dół” jako największa w parafii została podzielona na 2 rejony:

I rejon wyborczy dzielnicy „Dół” obejmuje wszystkie rodziny po lewej stronie drogi tj. od p. Fornalika Stanisława nr 229 (Psiary) po Bugaj oraz od p. Edwarda Wronki nr 28 do Felicji Sala nr 12.

II rejon wyborczy dzielnicy „Dół” obejmuje rodziny po prawej stronie drogi tj. od p. Anny Sala nr 25 do szkoły.

III rejon wyborczy tworzą 2 dzielnice „Nadlas” od p. Zenona Wójciaka oraz dzielnica „Podlas” po państwo Tonderów, Raczków, Grabowskich, Okarmus i p. Rozalię Barosz.

IV rejon wyborczy do dzielnicy „od Zawady” dołącza się część dzielnicy „od Sieprawia” tj. domy od p. Edwarda Pitali nr 23 po p. Teresę Tylek nr 65.

V rejon wyborczy obejmuje dzielnicę „Góra” oraz domy od p. Witolda Sikory nr 214 do p. Jana Kolbiarza nr 205.

Pozostałe dzielnice bez zmian tj. Brzeg, Pustać, Dudzino.

Na posiedzeniu omówiono także sprawę zachowania się niektórych młodych parafian 26 grudnia tj. w 2-gi dzień Świąt, w czasie święcenia owsa. Ten piękny zwyczaj przerodził się w absurdalną zabawę rozsypywania z chóru całych worków owsa na głowy innych wiernych przez osoby, które w większości rolnictwem się nie zajmują. Członkowie Rady stwierdzili, iż takie zachowanie się w kościele jest niezgodne i nie ma nic wspólnego z prawdziwą tradycyjną. Kościół to miejsce modlitwy a nie zabawy i to powinni swoim dzieciom uświadomić odpowiedzialni za ich zachowanie rodzice i dziadkowie. Prawdziwa tradycja posypywania owsem na pamiątkę ukamienowania Św. Szczepana wiąże się z odwiedzaniem znajomych, sąsiadów, przyjaciół, rodziny w tym dniu. Usunięcie ziaren owsa z wszystkich zakamarków Kościoła i z organów jest bardzo trudne. Organy to instrument wymagający odpowiedniego obchodzenia się z nim. Zniszczenie wymaga renowacji a jej koszt jest zawsze wysoki. Pokryć je muszą parafianie.

W związku z powyższym podjęto decyzję, iż w przyszłe Święta Bożego Narodzenia święcenia owsa nie będzie.

Pod koniec podsumowano działalność ustępującej Rady Parafialnej. W czasie jej 3-letniej kadencji odbyło 21 posiedzeń. Były wśród nich uroczyste spotkania opłatkowe i imieninowe. Większość to spotkania robocze poświęcone m.in.:
1. organizacji pracy samej Rady;
2. duchowej adopcji dziecka poczętego;
3. działalność Caritas;
4. pielgrzymce Ojca Św. Jana Pawła II do Polski;
5. opiece nad feretronami;
6. zachowaniu dzieci i młodzieży w czasie Mszy Św.;
7. organizacji:
Koła przyjaciół Radia Maryja
dożynek parafialnych
mszy prymicyjnych księży Wojciecha Mozdyniewicza, Janusza Kościelniaka, Marcina Drabika
8. organizacji nawiedzenia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej;

Ponadto Rada:
1. ustaliła nowy harmonogram sprzątania kościoła i ubierania ołtarzy, aby włączyć wszystkich parafian dbałość o wygląd swojej świątyni;
2. podejmowała działania i decyzje w sprawach: - ogrzewania Kościoła w okresie zimy - odnowienie prezbiterium - wykonanie rusztowania dla konserwatora - wycięcia drzew i uporządkowania cmentarza - wymiany dachu na budynku Kościoła
3. Członkowie Rady zbierali fundusze na remont Kościoła i organizację wielkiego wydarzenia jakim była uroczystość nawiedzenia obrazu M. B. Jasnogórskiej.

Współpraca Rady i ks. kanon. Stanisława Kaseli – proboszcza naszej parafii układała się bardzo dobrze a jej efekty są widoczne.

Ustępująca Duszpasterska Rada Parafialna składa ks. proboszczowi serdeczne Bóg zapłać

Protokołowała:

Justyna Twardosz