Zebranie Rady Parafialnej 2007-10-14
14.10.2007.
Protokół ze spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej z dnia 14.10.2007r. pod przewodnictwem ks. kanonika Stanisława Kaseli – proboszcza.

W dniu 14.10.2007r. odbyło się spotkanie Rady Parafialnej przed wyborami nowej Rady.

Ks. proboszcz dokonał podsumowania obecnej kadencji i podziękował wszystkim za współpracę.

Protokołowała:
Małgorzata Pasionek