Zebranie Rady Parafialnej 2001-01-21
21.01.2001.
Protokół z  posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej w dniu 21 stycznia 2001r.

Celem było głównie spotkanie opłatkowe przy kawie i ciastku. Po wspólnej modlitwie nastąpiło wzajemne składanie życzeń noworocznych. Następnie odczytano sprawozdanie z Jubileuszowej pielgrzymki duszpasterskich rad parafialnych do sanktuarium św. Krzyża w Mogile odbytej w dniu 18 listopada 2000r.
W nawiązaniu do sprawozdania zaproponowano ustalenie problemów jakimi winna zająć się rada w bieżącym, dwutysięcznym pierwszym roku. Przedstawiono propozycję do planu działań Rady dotyczyły między innymi:
a) organizacji różnego rodzaju imprez wewnątrz rady oraz wspólnych z innymi grupami parafialnymi,
b) prelekcji dla rodziców na temat zagrożeń ze strony sekt, narkomanii czy negatywnego wpływu telewizji na dzieci i młodzież,
c) pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych,
d) spotkań z ludźmi pełniącymi ważne społeczne funkcje,
e) spraw gospodarczych kościoła i jego otoczenia jak:
- wymiana bocznych drzwi,
- odnowienie bocznego ołtarza,
- przestrojenie organów,
- zakup kompletów podręczników dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej,

Postanowiono na następne posiedzenie Rady zaprosić radnych p. Jerzego Grabowskiego – wiceburmistrza miasta i gminy Myślenice, p. Andrzeja Obłazę – radnego powiatowej rady oraz p. Stefana Lichonia – radnego gminnej rady.
protokołowała:
Justyna Twardosz