Zebranie Rady Parafialnej 2000-09-30
30.09.2000.
Protokół z posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej w dniu 30 IX 2000r.

Kolejne spotkanie Rady Parafialnej odbyło się przy wspólnym ognisku. Tematem wiodącym była zbiórka funduszy na spłatę kredytu, który pokrył koszty wymiany dachu na kościele.
Członkowie Rady otrzymali w tym celu od ks. proboszcza Stanisława Kaseli, wyniki parafian z poszczególnych dzielnic oraz kwot, które zostały przez nich złożone na wymianę dachu. Otrzymali również książeczki z nabożeństwem ku czci św. Anny – patronki parafii. Książeczki te w trakcie zbiórki funduszy zostaną dostarczone każdej rodzinie.

Począwszy od listopada 2000r., 26-go każdego miesiąca będzie odbywać się przez 9 miesięcy nowenna do św. Anny aż do uroczystości odpustowej w Parafii.

Poruszona też została sprawa wyborów na stanowisko prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Stwierdzono iż każdy katolik winien w tym względzie kierować się własnym sumieniem. Zwrócono uwagę na to, że świadomość historyczna i polityczna większości, zwłaszcza młodych Polaków jest ogólnie niska, kształtowana głównie przez telewizję.

protokołowała:
Justyna Twardosz