Ogłoszenia Parafialne 1.11.2020
31.10.2020.

31 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1    listopada 2020

 

1.W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich Świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie.  Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy.

 

2. Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona świętych i błogosławionych. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie.

 

3. W poniedziałek w naszym kościele będą sprawowane trzy Msze Święte w następujących godzinach: 7.00; 10.00; 18.00.

 

4. Stolica Apostolska rozszerzyła czas trwania odpustu za zmarłych, przez cały miesiąc listopada  duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Niech nasza troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do popularnych „wypominków”. Starajmy się być przy nich częściej i módlmy się za nich. Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.

 

5. W środę podczas nowenny o godz. 18.00 nasze modlitwy kierujemy ku Matce Bożej. Powierzajmy Jej wstawiennictwu tych, którzy od nas odeszli do wieczności, oraz tych z naszej wspólnoty parafialnej, których Bóg powoła wkrótce do siebie.

 

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach w:

- czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie.

- piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia

- sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale i tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową. Uczynimy to zwłaszcza podczas pierwszo-sobotniego nabożeństwa po Mszy Świętej o godz. 7.00

 

7. Okazja do spowiedzi w naszym kościele codziennie pół godziny przed mszą ranna oraz wieczorną, dodatkowo w piątek od godziny 17.00 do 18.00

 

8. W niedzielę za tydzień Różaniec Święty o godzinie 9.00. Bardzo prosimy aby Róża Rodzinna świętego Jana Pawła II poprowadziła rozważanie tajemnic.

 

9. Z racji panującej pandemii, możliwe są odwiedziny chorych w domu. Bardzo proszę rodzinę o zgłoszenie chorego w kancelarii lub telefonicznie w celu zaplanowania na konkretny dzień w tygodniu wizyty w domu.

 

10. Serdeczne podziękowanie składamy rodziną które sprzątały Kościół
w minionym tygodniu. W tym tygodniu prosimy o przygotowanie  Kościoła do  przyszłej niedzieli rodziny z rejonu Od Zawady  numery domów: 133; 72; 488; 492; 419; 290; 695; 198; 610; 632; 708; 182a...

 

11. Wszystkich jubilatów i solenizantów powierzamy opiece Matki Bożej Królowej Wszystkich Świętych.

 

12. W naszej parafii istnieje możliwość przyjęcia Komunii św. na rękę. Osoby pragnące w ten sposób przyjąć Ciało Pańskie proszone są o podejście w pierwszej kolejności do stopnia komunijnego oraz zachowanie postawy najwyższego szacunku wobec Najświętszego Sakramentu.

 

13. W tym tygodniu wspominamy:

- wtorekświęty Marcin de Porres zakonnik

- środaświęty Karol Boromeusz biskup Mediolanu, wielki reformator Kościoła.