Podziękowania
22.01.2009.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Krzyszkowic za serdeczne przyjęcie druhów
w waszych domach pod czas wizyty noworocznej.
Zarząd i druhowie OSP Krzyszkowice