Zyczenia na Nowy Rok 2020
31.12.2019.

    ANNO DOMINI 2020

Panie, który stajesz pośród nas i dajesz nam w Eucharystii siebie jako , pokarm, bądź naszym chlebem powszednim w nadchodzącym 2020 roku. Obdarz nas swym błogosławieństwem i swoją łaską, abyśmy, licząc dni nasze, zdobyli mądrość serca! Ty, który dałeś nam Maryję za Matkę, uczyń nas jej pełnymi radości czcicielami, tak jak ona zachowującymi Twe słowa i rozmyślającymi nad nimi nieustannie w sercu.           

" Matko, która nas znasz, z dziećmi swymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym, z nami idź!"

Niech błogosławieństwo Boże i Chrystusowy pokój towarzyszą wam i waszym rodzinom przez wszystkie dni nowego roku kalendarzowego.

                                      Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM NOWOROCZNYM

 

                                                   Ks. proboszcz Jan Antoł 

                                       wraz z Ks. wikariuszem Danielem Tomczak