KGW - Pamiątkowe zdjęcie z Panem Prezydentem.
16.11.2019.