KGW - Zwiedzanie kopalni soli w Bochni.
16.11.2019.