Interpelacja w sprawie wycięcia gałęzi przy drodze powiatowej na Siepraw
31.07.2019.
Interpelacja w sprawie wycięcia gałęzi przy drodze powiatowej na Siepraw

W dniu 29 lipca 2019 r. złożyłem interpelację do starosty Józefa Tomala w sprawie wycięcia gałęzi drzew i krzewów wzdłuż drogi powiatowej Krzyszkowice – Siepraw na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną „Na Gajówki” do granicy z gminą Siepraw. Na tym odcinku drogi powiatowej gałęzie wystające na pas jezdni ograniczają widoczność i utrudniają poruszanie się samochodów, rowerzystów i pieszych. Często dochodzi tutaj do bardzo niebezpiecznych sytuacji w których uczestnicy ruchu chcąc uniknąć kontaktu z wystającymi gałęziami przekraczają oś jezdni i wjeżdżają na przeciwległy pas drogi. Natomiast podczas mijania z samochodami ciężarowymi są zmuszani wjeżdżać na wystające gałęzie co często kończy się porysowaniem pojazdu. W związku z powyższym liczę na szybką interwencję służb starosty.


Robert Marek Pitala
Radny Rady Powiatu
Myślenickiego