KGW-Zebranie walne-sprawozdawcze OSP Krzyszkowice
14.04.2019.