ŚRODKI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU SZANSĄ NA REMONT TZW. "OBWODNICY"?
23.09.2018.
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU SZANSĄ NA REMONT TZW. „OBWODNICY”?

Jak już informowałem w odpowiedzi na moją ostatnią interpelację w sprawie drogi gminnej K540269 tzw. „obwodnicy” w Krzyszkowicach, burmistrz Ostrowski pismem z dnia 12.07.2018 r. poinformował iż „kompleksowy remont tej drogi ze względu na brak dofinansowania, znaczne koszty oraz brak własnych środków finansowych na ten cel w bieżącym roku nie zostanie wykonany”. Niezależnie jednak od tego dostrzegając wagę i znaczenie tego problemu dla mieszkańców Krzyszkowic postanowiłem sam znaleźć pieniądze na ten cel. Z pomocą przyszedł poseł Jarosław Szlachetka, który przekazał mi informację o środkach z budżetu państwa, które mają być przeznaczone na drogi gminne i powiatowe. Po rozpoznaniu tematu poinformowałem burmistrza pismem z dnia 03.09.2018r. (w załączeniu) o ogłoszonym naborze wniosków w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów wydatki budżetu państwa na realizację tego Programu wyniosą 3,5 mld zł! Zwróciłem się więc z prośbą o przeanalizowanie możliwości pozyskania z ww. Programu środków właśnie na remont i modernizację drogi w Krzyszkowicach tzw. „obwodnicy. Wnioski można było składać do 15 września br. Po upływie tego terminu, w dniu 19 września br. zwróciłem się więc do burmistrza z zapytaniem (w załączeniu) czy gmina Myślenice wystąpiła o środki z ww. Programu. Zapytałem także czy złożony wniosek dotyczył remontu Naszej drogi w Krzyszkowicach. Mam nadzieję, że uda się w końcu wykonać remont, o który nie tylko ja ale i mieszkańcy Krzyszkowic zabiegamy od lat. Inną sprawą jest że dzisiaj kiedy kończą się fundusze europejskie bardzo ważną kwestią staje się skuteczność w pozyskiwaniu środków z budżetu państwa. Na przykładzie Naszej drogi widać doskonale, że czasami jest to jedyna szansa na długo oczekiwany remont tej czy innej drogi. Dodam, że wczoraj na zwołanej konferencji prasowej poseł Jarosław Szlachetka zapowiedział, że będąc burmistrzem wyremontuję m.in. drogę w Krzyszkowicach tzw. „obwodnicę” korzystając ze środków wspomnianego rządowego Programu.

Zachęcam do zapoznania się ze wszystkimi poruszanymi przeze mnie sprawami, które można znaleźć w zakładce: Radny.

Robert Marek Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach