Wielkanoc 2018.
31.03.2018.

   Zbliżająca się Wielkanoc jest kolejnym przystankiem na dro­dze naszej wiary w moc i zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad grze­chem, śmiercią i szatanem. I choć przeraża nas świat, który chce zapomnieć o Bogu lub wręcz odrzuca Go, to tym bardziej trzeba nam szybko biec do pustego grobu, do Chrystusa Zwycięzcy, On zmartwychwstał, aby nasze drobne, a jakże często i wielkie co­dzienne cierpienia były przeżywane z wiarą i miłością, że Ojciec wyrwał nas z niewoli śmierci.

Niech z ołtarza, gdzie w czasie każdej Eucharystii uobecnia się śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, spłynie na całą wspólnotę parafialną moc Jego łaski, aby pokrzepione zostały nasze serca i napełnione po­kojem.

 

Z świątecznym pozdrowieniem i wdzięczną modlitwą

 

                                                                                Ks. Jan Antoł - proboszcz

                                                                               Ks. Piotr Przybył