27.08.2017 Powiatowe Dożynki w Dobczycach
07.09.2017.
27.08.2017r Nasze Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Dworzanki brały udział w Powiatowych Dożynkach w Dobczycach