NTERPELACJA W SPRAWIE REMONTU DRÓG „POD LAS” ORAZ DO "NOWEGO OSIEDLA PRZY ZAKOPIANCE"
29.05.2017.
Na ostatniej sesji zwróciłem się z ponowną prośbą o wyremontowanie i położenie nawierzchni asfaltowej na drodze „Pod Las” oraz na drodze do „nowego osiedla przy zakopiance” położonej na działkach 1422/1, 1422/2, 1377/13 w miejscowości Krzyszkowice. Obie te drogi znajdują się w złym stanie i wymagają pilnej naprawy. Duże, głębokie dziury oraz koleiny, narażają na poważne uszkodzenia jeżdżące tam samochody. Korzystanie z tych dróg stało się także niezwykle uciążliwe i niebezpieczne nie tylko dla samochodów ale także dla poruszających się tam pieszych. W odpowiedzi na moją wcześniejszą interpelację w tej sprawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. otrzymałem zapewnienie, że zadanie to zostało umieszczone w programie asfaltowania dróg na terenie gminy Myślenice. W związku z powyższym mam podstawy sądzić, że mój wniosek już w krótce zostanie pozytywnie rozpatrzony. Ponadto po raz kolejny zwróciłem się z prośbą o postawienie znaków drogowych m.in. przy moście obok plebani oraz poprosiłem o pilne załatanie wszystkich dziur w Naszej miejscowości .


Wszystkie złożone przeze mnie interpelacje i wnioski można znaleźć w zakładce Radny natomiast informacje z sesji w zakładce Rada Miejska.
Robert Marek Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach