Informacja
01.05.2017.


Zostaje odwołana pielgrzymka do Częstochowy. Ze względu na brak zainteresowania wyjazdami zawieszamy organizację kolejnych wydarzeń tego typu.

Koło Gospodyń Wiejskich Dworzanki