Wizyta duszpasterska - Kolęda 2015/2016
17.12.2016.

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2016/2017r.

   Kościół w duchu troski o budowanie wspólnoty wiernych i świadom ciążącego na nim obowiązku apostolskiego, w kanonie 529 Kodeksu Prawa Ka­nonicznego nakłada na proboszczów parafii i wszystkich kapłanów pracujących w duszpasterstwie obowiązek odwiedzania parafian:    „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, kapłan powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy - czytamy we wspomnianym kanonie. - Winien, zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś niedomagają - roztrop­nie ich korygując. Gorącą miłością wspiera chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich troskliwie sakramentami i polecając ich dusze Bogu. Szczególną troską otacza biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczególne trudności. Stara się wreszcie o to, by małżonkowie i rodzice otrzymali pomoc do wypełniania własnych obowiązków oraz popiera wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinach."

           Ponadto Chrystus utożsamia się z kapłanami, którzy podejmują misję apostolską: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał" (Mt 10,40). Dlatego Jezus polecił apostołom: „Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim" (Łk 10,5-6)

Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła domo­wego z Kościołem parafialnym, a tym samym diecezjalnym i powszechnym. Papieżowi każdy biskup składa raz na pięć lat oficjalną wizytę i sprawozdanie z sytuacji Kościoła diecezjalnego. Biskup raz na pięć lat wizytuje każdą parafię w swojej diecezji. Kapłan natomiast raz w roku składa wizytę w każdej rodzinie chrześcijańskiej, jako domowym Kościele. Czyni to zazwyczaj w okresie Bożego Narodzenia. Wizyta duszpasterska ma charakter małej liturgii sprawowanej w domowym sanktuarium.

Dzień wizyty dusz­pasterskiej w rodzinie jest szczególnym przeżyciem. Im rodzina jest bardziej związana z Kościołem, im większy panuje w niej duch chrześcijański, im głębsza jest jej religijność, tym głębiej przeżywa spotkanie ze swoim duszpasterzem.

Dlatego pragnę odwiedzić moich parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszamy do wspólnej modlitwy i wspólnej rozmowy. Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu duszpasterzy do powierzonych ich trosce parafian. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o sprawach naszej wspólnoty parafialnej.

        Na wizytę duszpasterską przygotujmy: na białym obrusie krzyż, świece, wodę święconą oraz kropidło. Na stole otworzyć księgę Pisma Św. Położyć zeszyty do religii – jeśli są dzieci i młodzież uczestnicząca w katechezie. Wodę poświęconą przez kapłana można otrzymać w zakrystii. Kolęda rozpoczyna się o godz. 8.30. Prosimy o podwiezienie.

UWAGA!!! Plan kolędy może ulec zmianie.

Program wizyty duszpasterskiej

Ks. PROBOSZCZ

27.12.2016 (wtorek) – Brzeg – p. Wróblewski – p. Fornalik

28.12.2016 (środa) – Brzeg – p. Pitala – p. Gaździk

29.12.2016 (czwartek) – Góra – p. Bajorek – p. Marszałek

30.12.2016 (piątek) – Góra – p. Fornalik – p. Jop

2.01.2017 (poniedziałek) – Góra – p. Sala -. p. Galas

3.01.2017 (wtorek) – Góra – p. Raczek – p. Szewczyk

4.01.2017 (środa) Od Zawady p. Fijał – p. Łukawski

5.01.2017 (czwartek) – Od Zawady – p. Skoczylas – p. Stankiewicz

7.01.2016 (sobota) – Od Zawady – p. Markiewicz – p. Pytlik

9.01.2017 (poniedziałek) – Dudzino  - p. Zakrzyński – p. Grabowskich

10.01.2017 (wtorek) – Dudzino – p. Jurczak – p. Zgoda

11.01.2017 (środa) – Od Pustaci – p. Mizia do p. Jakubiec

12.01.2017 (czwartek)  – Pod Dębiną – p. Sala – p. Niedźwiedź


Ks. PIOTR

27.12.2016 (wtorek)   – Od Włosani – p. Sikora – p. Skoczylas

28.12.2016 (środa)   – Od Sieprawia – p. Duda

29.12.2016 (czwartek)  – Dół - p. Wronka – p. Sala

30.12.2016 (piątek)  – Dół – p. Sala – p. Cholewa

2.01.2017 (poniedziałek)  – Dół – p. Organista – p. Krzanowski

4.01.2017 (środa)  – Dół – p. Sala – p. Borowski, Jurkowski

5.01.2017 (czwartek)  – Dół -  p. Sala – p. Marszałek

7.01.2017 (sobota) – Nadlas – p. Dyduła do - p. Wójciak (Wójciakówka –Osiedle)

9.01.2017 (poniedziałek)  – Dół – p. Fita – p. Pogan

11.01.2017 (środa) – Podlas, koło Dworu – p. Kicek– p. Szlachetka, Rodak, Bartosz

12.01.2017 (czwartek) Nadlas – p. Kruk – p. Kleszcz

13 .01.2017 (piątek) – Nadlas – p. Pitala – p. Kucharczyk

14.01.2017 (sobota) - Brzeg lewa strona Nad Gaikiem - od p. Woźnica do p. Nowak

UWAGA!!! Plan kolędy może ulec zmianie.