Akcje i Wyjazdy Bojowe rok 2007
28.12.2007.
W dniu 18.10.2007 zastęp GBA i GBM wyjechał do pożaru restauracji Krakowiacy i Górale.

W dniu 25.08.2007 zastęp GBA i GBM wyjechał do pożaru stodoły w Krzyszkowicach.

W dniach 7-8.09.2007 zastęp GBA wyjechał do usuwania skutków lokalnych podtopień w Krzyszkowicach i Głogoczowie.

W dniu 20.08.2007 zastęp GBA i GBM wyjechał do miejscowego zagrożenia w Jaworniku.

W dniu 11.06.2007 zastęp GBA wyjechał do pożaru garażu w Głogoczowie.

W dniu 11.06.2007 zastęp GBA wyjechał do pożaru stodoły w Zawadzie.

W dniu 10.06.2007 zastęp GBA wyjechał do pożaru domu Krzysztofa Sikory.

W dniu 20.04.2007 zastęp GBA dowoził wodę do posesji Krzysztofa Janika.

W dniu 20.04.2007 zastęp GBA wyjechał do pożaru domu w Głogoczowie.

W dniu 8.03.2007 zastęp GBA i GBM wyjechał do fałszywego alarmu.

W dniu 22.03.2007 jeden zastęp GBA wyjechał do pożaru warsztatu stolarskiego w Zawadzie.

W dniu 13.03.2007 jeden zastęp GBA wyjechał do pożaru trawy w Bęczarce.